Veiligheid & Boekhouden in de Cloud?

Reeleezee en Cashr zijn lid van de Stichting ZekerOnline (www.zeker-online.nl) en is tevens houder van het keurmerk ZekerOnline. De normen waaraan binnen ZekerOnline wordt getoetst en op basis waarvan een onafhankelijke EDP auditor een ISAE-3402 Type 2 verklaring afgeeft, zijn gepubliceerd op de website van ZekerOnline.

keurmerk zeker online

Reeleezee gebruikt deze normen al 4 jaar als uitgangspunt voor haar beleid met betrekking tot veiligheid, privacy en betrouwbaarheid van haar dienstverlening. De nieuwe AVG geeft nu een wettelijk kader aan een groot deel van de normen die al in ZekerOnline zijn geborgd. Het ZekerOnline normenkader wordt nu uitgebreid met die normen die wel in de AVG zijn voorzien, maar nog niet in ZekerOnline. Reeleezee zal daarmee ook alle vereisten conform de AVG vervullen.