Internal Control Framework

Het denken en werken aan veiligheid is een continu proces, dat bij Reeleezee formeel is belegd bij de Taskforce Internal Control Framework (ICF).

Ontstaan

De groeiende stroom aan grotere en kleinere beveiligingsincidenten heeft voor een omslag gezorgd in het denken over veiligheid en continuïteit van online diensten en hun dienstverleners. Ook de Nederlandse overheid en de Europese Commissie vragen aandacht voor deze problematiek en dragen bij aan nieuwe richtlijnen.

Intern toezicht

De Taskforce is door de directie benoemd en heeft de opdracht en de bevoegdheid om de maatregelen die samenhangen met veiligheid en continuïteit te bewaken, waar nodig aan te scherpen en te implementeren. De Taskforce ICF is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse disciplines zoals IT-beheer, Software Development, en Customer Service. De Taskforce ICF vergadert wekelijks en rapporteert rechtstreeks aan de directie van Reeleezee.

Veiligheid en continuiteit

Als professionele online dienstverlener strekken veiligheidsprocedures zich uit over alle onderdelen van de organisatie. Veiligheid en continuïteit zijn begrippen die bij alle organisatieonderdelen van Reeleezee hoge prioriteit hebben. Veiligheid komt immers van binnenuit en raakt iedereen binnen de organisatie, van onze ontwikkelaars tot de receptioniste en medewerkers van customer service. Met vaste regelmaat krijgen alle Reeleezee medewerkers interne updates om het veiligheidsbewustzijn hoog en up-to-date te houden.

Beveiliging en continuïteit hebben uiteraard veel raakvlakken met techniek, maar niet uitsluitend. Ook maatregelen op het gebied van juridische continuïteit, technisch beheer en onderdelen van onze software toepassingen maken deel uit van de werkzaamheden van onze Taskforce ICF.