Keurmerk Zeker-Online

Reeleezee werkt samen met andere aanbieders van online software, het platform ECP en de Belastingdienst in het project Zeker-OnLine.

KEURMERKzo_functionaliteiten1_cmyk kopie 2

De doelstelling van dit project was het ontwikkelen van een keurmerk voor administratieve cloud-oplossingen, zoals online boekhouden. Inmiddels is het keurmerk uitgereikt aan de producten Reeleezee Administratie en Reeleezee Accounting (administratie voor Accountants- en administratiekantoren).

Bedrijven die dit keurmerk voeren, voldoen aan een aantal duidelijk beschreven voorwaarden om te garanderen dat:

  • Gegevens te allen tijde beschikbaar blijven voor de ondernemer, accountant en de Belastingdienst, met een wettelijke bewaartermijn en ook bij faillissement van de dienstverlener.
  • Altijd duidelijk is wie welke gegevens in een administratie op welke manier verandert.
  • Rapportages altijd een getrouw beeld geven van de ingevoerde data.

In de werkgroep zijn softwareleveranciers, accountantsorganisaties, de Belastingdienst en andere overheidsinstanties vertegenwoordigd. In het normenkader van Zeker Online worden verschillende aspecten beschreven:

  • Kwaliteit van het ICT-beheer
  • Technische beveiligingsmaatregelen
  • Algemene systeem maatregelen
  • Specifieke functionaliteit (bijvoorbeeld bankenkoppelingen)
  • Juridisch kader

Meer informatie vindt u op de website van stichting Zeker-Online: www.zeker-online.nl