Reeleezee en de btw-verhoging

Geplaatst op Geplaatst in Blog

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat vanaf 1 januari 2019 het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Dit betekent een grote verandering voor de horeca en andere beroepsgroepen zoals boekverkopers, kappers en kleermakers. In dit blog beschrijven we wat de btw-verhoging betekent voor uw omzet en welke opties u heeft om daarmee om te gaan.

Is Reeleezee klaar voor de btw-verhoging?

Ja. In Reeleezee wordt op basis van de factuurdatum het juiste btw-percentage toegepast; dus na de jaarwisseling wordt dat automatisch 9%.

Prijzen aanpassen?

Die beslissing is geheel aan u. Wel kunnen we uitleggen hoe de btw op uw verkopen berekend wordt en welke opties er zijn om met de btw-verhoging om te gaan.

De btw-berekening

Binnen Reeleezee kennen we 2 manieren voor het factureren naar klanten namelijk inclusief btw of exclusief btw. Deze instelling kunt u terugvinden in uw administratie door naar de map inkomsten > instellingen inkomsten > Algemeen te gaan.

Staat deze op “exclusief btw” dan verandert er feitelijk helemaal niets voor u.

Staat de instelling op “inclusief btw” dan houdt dit in dat de prijzen van uw producten ook inclusief btw zijn. Als u € 10,- factureert met het lage btw-tarief is dat bedrag op dit moment als volgt opgebouwd:

Verkoopprijs 106 % € 10,00
Omzet 100 % € 9,43
Btw 6 % € 0,57

Na de jaarwisseling wordt de berekening:

Verkoopprijs 109 % € 10,00
Omzet 100 % € 9,17
Btw 9 % € 0,83

U ziet, over dezelfde € 10,00 draagt u na verhoging van het btw-tarief € 0,83 – € 0,57 = € 0,26 meer btw af terwijl de omzet met ditzelfde bedrag daalt. Er zijn twee manieren om hiermee om te gaan:

Optie 1 | Niets doen

Als u alles bij het oude laat en de prijzen dus niet aanpast, dan is het effect van de btw-verhoging op uw omzet en af te dragen btw zoals in het rekenvoorbeeld hierboven: u draagt meer btw af en houdt minder omzet over. Nadeel is dat een lagere omzet uw marge zal drukken en u dus minder winst maakt op uw verkopen. Voordeel is dat u niet duurder wordt voor uw klanten.

Optie 2 | Prijzen aanpassen

U kunt ervoor kiezen de btw-verhoging gedeeltelijk of volledig door te berekenen in uw prijzen. Zo zorgt u ervoor dat uw omzet op peil blijft. Nadeel is dat u duurder wordt voor uw klanten.

Om de btw-verhoging volledig te compenseren herrekent u uw prijzen als volgt:

[Oude prijs] / 106 * 109 = [Nieuw prijs]

Oftewel, wederom uitgaande van een verkoopprijs van € 10,00:
€ 10,00 / 106 * 109 = € 10,28

Deze prijs kunt u uiteraard naar eigen smaak afronden.

Aanpassen van de verkoopprijzen

Als u besluit de btw-verhoging door te berekenen aan uw klanten en dus uw prijzen aan te passen kunt u dat op twee manieren doen.

Rechtstreeks in Reeleezee

In de map Producten kunt u per product de prijzen aanpassen. Na het selecteren van een product uit de productenlijst vindt u de verkoopprijs op het tabblad [Prijzen]. Als u de prijzen van uw producten heeft aangepast zullen deze automatisch tijdens het factureren worden toegepast.

Via importsheet

Als u veel producten heeft kan het sneller zijn om uw productprijzen aan te passen met behulp van een importsheet. In de Reeleezee download u via map Rapporten > Producten het Excel bestand “Product export voor import”. In het sheet staan de kolommen [BTW (tariefgroep)] en [Verkoopprijs] naast elkaar. De producten die onder het lage btw-tarief vallen herkent u aan de codes LP (laag producten) en LD (laag diensten). De oude verkoopprijzen vervangt u door nieuwe prijzen. Daarna importeert u het document in Reeleezee via Map Producten > Overzicht > Importeren.

Let bij het bewerken van het importbestand op de volgende zaken:

  • Wijzig de artikelcodes absoluut niet. Op basis van de artikelcode wordt de juiste prijs bij het juiste artikel gezet.
  • Verwijder geen kolommen uit het sheet. Voeg ze ook niet toe.

Heeft u nog vragen over bovenstaande of wat extra hulp nodig bij het aanpassen van uw prijzen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met onze Support afdeling via 0346-258088 of support@reeleezee.nl.