Release notes MA versie 201840a1

Geplaatst op Geplaatst in Blog

Algemeen

Verbetering:

Als u bij het inloggen 3 maal een verkeerde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord invoert wordt uw account voor 15 minuten geblokkeerd. U krijgt nu een melding die beter weergeeft wat er aan de hand is: De combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord is niet correct. Na 3 foute pogingen wordt het account 15 minuten geblokkeerd.


Inkomsten

Verbetering:

Het aanpassen van de layout van een factuur, offerte of profoma is sterk verbeterd. U kunt vanuit de factuur kiezen voor ‘Onderhoud Layout’. U krijgt bij een factuur vervolgens 3 tabbladen te zien voor de layout instellingen van de factuur en voor de gekoppelde e-mail en pakbon.

Alle layout instellingen zijn nu gegroepeerd aan de rechterzijde van de factuur. Als u een element aan de linkerzijde selecteert krijgt u alle instellingen van dat element bij elkaar te zien. Als er een relatie is met instellingen, die in andere menu’s onderhouden worden, wordt er een link getoond.

Dezelfde opties voor het onderhouden van een layout zijn nu ook te benaderen in Inkomsten > Instellingen inkomsten > Overzicht layouts. In dit overzicht worden nu alleen de layouts getoond die u zelf heeft gemaakt en die u als standaard in gebruik heeft. De overige Reeleezee systeemlayouts worden hier niet meer getoond.

In dit overzicht wordt nu ook weergegeven dat een layout van een document zoals een factuur, offerte of herinnering een koppeling heeft met een e-mail en eventueel een pakbon. Door een layout aan te klikken krijgt u de gekoppelde onderdelen overzichtelijk bij elkaar.

Als u een nieuwe layout wilt toevoegen kunt u daarvoor de + gebruiken, rechtsboven het overzicht.
U wordt dan met behulp van een wizard door een aantal korte stappen geleid. Hiermee kunt u ook bestaande layouts kopiëren en op basis van een bestaande factuurlayout bijvoorbeeld een offerte layout maken.

Nieuw:

Het is nu ook mogelijk om de layout van een pakbon en een herinnering aan te passen.

Verbetering:

In de layout instellingen van een herinnering kunt u nu instellen of u de kolom omschrijving wel of niet op een herinnering wilt zien. Hier reageert het afdrukken van de herinnering nu op.

Voorheen werd deze kolom standaard niet afgedrukt, ongeacht de instellingen in de layout.


Uitgaven

Nieuw:

Bij uitgaven- en inkomstenboekingen kunt u bijlages toevoegen. Als er al bijlages beschikbaar zijn dan wordt dit door een paperclip met een aantal weergegeven.


Verbetering:

Per grootboekrekening kunt u het boeken met dimensies zoals projecten en afdelingen verplicht stellen. Op die manier wordt iedereen die boekingen invoert erop geattendeerd dat er een project of afdeling gekozen moet worden. De melding hierover werkte niet goed. Hierdoor was het niet duidelijk waarom een boeking niet opgeslagen kon worden. Dit is nu verholpen.


Uren

Verbetering:

Bij het registreren van uren kunt u een standaard activiteit kiezen en een omschrijving invoeren. Bij het bekijken van de urenspecificatie werd alleen de activiteit weergegeven. Dit is nu aangepast. U kunt bij het bekijken van de regels op een urenspecificatie nu zowel activiteit en omschrijving zien en aanpassen.


Kas & Bank

Nieuw:

In het bankoverzicht kunt u meerdere ‘Nog te boeken’ regels aanvinken en via de optie ‘Serie boeken’ tegelijk boeken op de gewenste grootboekrekening. Deze ‘serieboeking’ is nu uitgebreid met dimensies ofwel kostenplaatsen. Als u kosten en inkomsten wilt bijhouden per project, medewerker of afdeling kan dat nu door in de boekingsdialoog onder ‘Meer opties’ een keuze te maken.


Financieel

Verbetering:

U kunt van uw administratie een Auditfile voor de Belastingdienst exporteren onder Financieel > Export. Dit leverde tijdelijk een onleesbaar bestand op. Dit is verholpen.


Cashr

Nieuw:

Incidenteel kan het voorkomen dat de betaling van een kassabon niet goed in de backoffice verwerkt is. Zo’n kassabon staat dan als order met status ‘Fout (niet geboekt)’ in de backoffice in Cashr > Orders. U kunt nu de betaling alsnog handmatig in de backoffice verwerken of de order laten vervallen.