Release notes MA versie 201842a3

Geplaatst op Geplaatst in Blog

Inkomsten

Nieuw:

Inkomsten > Facturen: het is nu mogelijk om bij het maken van de factuur een nieuwe contactpersoon en e-mail adres toe te voegen bij de klant.

Release Notes 42_contactpersoon en mailadres

Ook is het duidelijker dat vanuit de factuur een nieuwe klant kan worden aangemaakt.

Verbetering:

In de factuurregel dialoog, wordt een aantal met 3 cijfers nu wel goed getoond in het invoerveld. Eerder viel het 3e cijfer weg.


Uitgaven

Verbetering:

Het aanmaken van een nieuwe klant of leverancier vanuit een boeking is sterk verbeterd. Er verschijnt nu een dialoog links naast de boeking waar meer gegevens kunnen worden ingevoerd.


Kas & Bank

Fix:

Het lukte niet om bij een openstaande boeking een klein verschil tussen de boeking en betaling als betalingsverschil of koersverschil weg te boeken. Dit is hersteld.


Relaties

Verbetering:

Als een gebruiker probeert zichzelf schrijfrechten in een administratie te ontnemen wordt er bij het opslaan een melding gegeven dat dit niet mogelijk is.

Verbetering:

Bij medewerker gegevens is toegepast dat wanneer u van een tabblad weg navigeert, zonder op te slaan, u de vraag krijgt of u de wijzigingen wilt opslaan. Eerder is dit bij klanten, leveranciers en producten toegevoegd.

Fix:

Op de leverancierskaart werd bij het crediteurnummer onterecht ‘Crediteurrekening’ vermeld. Dit is hersteld.


Cashr

Nieuw:

Er is een nieuwe instelling in de Cashr Backoffice voor tablets die ervoor zorgt dat na het afmelden u automatisch op het aanmeldscherm terugkomt. Deze instelling ‘Terug naar scherm aanmeldcode’ is te vinden in de tab ‘Algemeen’ in de instellingen van een kassa.

Nieuw:

Voor het gebruik van de urenregistratie via de Cashr App is uitbreiding van het Cashr Abonnement met de uren module nodig. De Free versie van de uren module is hiervoor genoeg.


Vaste activa

Fix:

Het verkopen van een vast activum leverde een foutmelding op. Dit is verholpen.