Release notes MA versie 201847a1

Geplaatst op Geplaatst in Blog

Algemeen

Nieuw:

Het is nu mogelijk om met vreemde valuta te werken. In deze Release Notes vindt u per menu-item uitleg over de specifieke aanpassingen voor deze nieuwe functionaliteit.


Inkomsten

Nieuw:

In het overzicht met facturen wordt in de kolom ‘Bedrag’ het factuurbedrag getoond in de valuta van de factuur. Er kan een extra kolom geactiveerd worden om de bedragen in basisvaluta (Euro) te tonen.

Verbetering:

U kunt verkoopfacturen maken in vreemde valuta. Van een groot aantal valuta zal nu de dagkoers automatisch opgehaald worden.


Uitgaven

Nieuw:

U kunt nu boekingen met andere valuta dan de Euro invoeren. Op een boeking vindt u de vreemde valuta onder ‘Toon alle velden’. Indien mogelijk zal Reeleezee voor u direct de dagkoers ophalen op basis van de factuurdatum.

Nieuw:

In overzichten met boekingen wordt in de kolom ‘Bedrag’ het factuurbedrag getoond in de valuta van de boeking. Er kan een extra kolom geactiveerd worden om de bedragen in basisvaluta (Euro) te tonen.

Verbetering:

Een uitgave boeking met meerdere regels maar met een totaal bedrag van 0,00 kan nu opgeslagen worden.

Verbetering:

Als u een concept boeking sluit krijgt u een dialoog die u erop attendeert dat de boeking automatisch bewaard blijft. In deze dialoog heeft u nu ook de optie om de boeking te verwijderen.

Fix:

Als er meer dan 1000 rubrieken of grootboekrekeningen beschikbaar waren voor bijvoorbeeld een uitgave-boeking werden er maar 1000 getoond. Dit is aangepast, alles wordt nu getoond.


Relaties

Verbetering:

Het verwijderen van leveranciers heet nu ‘archiveren’, omdat leveranciers niet echt verwijderd worden. Bij het archiveren van een leverancier kunt u er nu voor kiezen om eerst de boekingen van deze leverancier te verplaatsen naar een andere leverancier.

Deze functie is handig als u onbedoeld een leverancier dubbel in de administratie heeft staan en wilt ‘ontdubbelen’.

Tip: als u facturen van deze leverancier in de Inbox heeft staan, archiveer dan de leverancier zonder KvK nummer en behoudt die met KvK nummer.

Verbetering:

Als u klanten heeft in Zuid-Sudan kunt u dit land nu selecteren bij het invoeren van het adres.


Kas & Bank

Nieuw:

Als u in Kas & Bank > Instellingen Kas en Bank een nieuwe vreemde valuta bankrekening invoert kunt u de openingsdatum van de bankrekening opgeven. Hiermee wordt de dagkoers op die datum opgehaald.

Verbetering:

In de lijst met bankrekeningen in Kas & Bank > Instellingen Kas en Bank is een nieuwe kolom ‘Omschrijving’ beschikbaar. Hier wordt de naam van de bankrekening getoond, zoals deze ook in het menu Kas & Bank terugkomt. U kunt deze kolom zelf activeren met behulp van het instellingen icoon rechtsboven in het overzicht.

Verbetering:

Als u betalingen van openstaande facturen en boekingen verwerkt in de bank, koppelt u deze aan de openstaande posten. Als er een verschil is tussen het betaalde en het openstaande bedrag krijgt u een dialoog. Deze dialoog is aangepast om meer inzicht in het verschil te geven en het verschil naar wens te kunnen verwerken. U kunt ervoor kiezen het verschil open te laten staan op de factuur, de te boeken afschriftregel of te boeken als betalings- of koersverschil.

Verbetering:

In de lijst met openstaande boekingen en facturen, die u opvraagt vanuit een te boeken afschriftregel, zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

1. Er wordt nu getoond dat er een bijlage of scan bij een openstaande boeking of factuur aanwezig is.

2. Als u wel eens facturen in vreemde valuta ontvangt of verstuurt kunt u hier een extra kolom toevoegen. Hier wordt het openstaande factuurbedrag getoond in de valuta van de factuur of boeking.

3, U kunt de (automatische) selectie van openstaande boekingen uit de lijst nu eenvoudig ongedaan maken. Klik hiervoor op de vermelding van het aantal items onderin te klikken.


Uren

Fix:

Het afdrukken van urenspecificaties naar PDF lukte niet. Dit is hersteld.