Release notes MA versie 46

Geplaatst op Geplaatst in Blog, Release notes

Algemeen

Verbetering:

Er zijn verbeteringen doorgevoerd in opmaak mogelijkheden van alle overzichten. Door u gemaakte wijzigingen in de opmaak van lijsten worden nu standaard bewaard. Voorbeeld hiervan is het aantal, de volgorde en de breedte van kolommen maar ook de groepering in een lijst en toegepaste filters.

Verbetering:

De facturen die u van Reeleezee per mail krijgt kunt u ook downloaden vanuit uw Reeleezee administratie onder Instellingen > Mijn abonnement > Facturen. Deze download werkte niet goed in Chrome en niet alle informatie werd goed getoond op de factuur. Dit is nu hersteld.


Dashboard

Verbetering:

Op het dashboard worden bedragen van openstaande facturen onder Inkomsten en Uitgaven weer correct getoond.


Inkomsten

Nieuw:

Als u een factuur maakt in Reeleezee krijgt deze de status ‘Concept’. Bij het verzenden wordt de factuur automatisch definitief gemaakt met een factuurnummer en -datum. Het factuurnummer- en de datum wordt nu bij het verzenden nogmaals getoond. De factuurdatum zal automatisch aangepast worden naar de datum van vandaag. Indien gewenst kunt u de gegevens hier nog aanpassen.

Ook is er op een concept factuur een optie beschikbaar gemaakt om de factuur definitief te maken, zonder dat u daarvoor op de verzenden-knop hoeft te drukken. Bij het definitief maken wordt er een factuurnummer en -datum op de factuur geplaatst.

Verbetering:

In sommige situaties werd het downloaden of afdrukken van een factuur in Google Chrome geblokkeerd. Om u niet de instellingen van Google Chrome te laten aanpassen is er een aanpassing in Reeleezee gemaakt. Als u in Google Chrome een factuur wilt afdrukken wordt u naar de printpreview geleid. Daar kunt u de standaard afdrukken-optie van Chrome gebruiken.

Verbetering:

Als een factuur ‘Betaald’ aangeeft kan er nu vanuit het stempel naar de betaling op het bank- of kasoverzicht doorgeklikt worden.


Uitgaven

Verbetering:

Het corrigeren van ‘Betaalde’ boekingen is verbeterd. In de vorige versie kon u een ‘Betaalde’ boeking wel aanpassen maar vervolgens raakte de boeking de koppeling naar de betaling kwijt.
Vanaf versie 46 zullen ‘Betaalde’ boekingen de koppeling naar de betalingen op het bank- of kasoverzicht behouden.

Nieuw:

In de menu’s Inkomsten, Uitgaven, Kas & Bank, Salaris en Financieel vindt u overzichten met ‘Boekingen’. In deze overzichten is een extra kolom ‘Boekstuknummer’ beschikbaar gekomen. Deze kolom is standaard niet zichtbaar maar kunt u zelf activeren via de instellingen boven in het overzicht onder ‘Toon kolommen’. De ingestelde kolommen worden standaard bewaard.

Verbetering:

Als uw bedrijf niet BTW-plichtig is, kunt u dat bij de Belasting-instellingen aangeven. U zet dan ook het voorkeur BTW-tarief op ‘0%-geen BTW’. In de nieuwe versie kunt u op boekingen vervolgens het BTW-tarief niet meer (per ongeluk) wijzigen. De optie is dan gedeactiveerd.

Verbetering:

Als een boeking ‘Betaald’ aangeeft in het stempel kan er nu vanuit het stempel naar de betaling op het bank- of kasoverzicht doorgeklikt worden.


Kas & Bank

Nieuw:

Reeleezee biedt u de mogelijkheid om betaal- en/of incasso-opdrachten vanuit uw administratie in een batchbestand naar de bank te sturen. De betaling van deze batch komt vaak als één bedrag op het bankoverzicht terug. In vorige versies moest u zelf alle openstaande facturen erbij zoeken en koppelen.
Het koppelen van de facturen in zo’n batch is sterk vereenvoudigd. Er wordt nu onder de betaling op het bankoverzicht in het groen vermeld om welke betaal- of incassobatch het gaat. Door op de knop ‘koppelen’ te drukken worden in een keer alle facturen in deze batch aan de bankregel gekoppeld.

<!–

Nieuw:

Als u gebruik maakt van automatische incasso’s komt u ook storneringen tegen. Een stornering is een incasso die teruggedraaid is omdat bijvoorbeeld de bankrekening waarvan geïncasseerd wordt onvoldoende saldo heeft. Zodra u de betaling van de incassobatch verwerkt heeft, wordt onder een storneringsbedrag de betreffende factuur in het groen weergegeven. Door op ‘koppelen’ te klikken wordt de bankregel gekoppeld aan de factuur zodat deze weer open komt te staan en opnieuw geïncasseerd kan worden.


–>

Nieuw:

In het bankoverzicht wordt er een totaal bedrag ‘Bij’ en totaal bedrag ‘Af’ getoond van de maand die u boven in het filter heeft gekozen.


Inbox

Nieuw:

In de Inbox kunt u instellen hoe u een bestand met facturen verwerkt wilt hebben. De standaard instelling die Reeleezee tot nu toe toegepast heeft, is ‘PDF batch’. Hierbij zal Reeleezee elke pagina uit een aangeleverd bestand apart verwerken en vervolgens pagina’s die bij eenzelfde factuur horen automatisch samenvoegen. Als er echter bijlages niet goed herkenbaar zijn kan het zijn dat deze als aparte boeking in de Inbox komen te staan. U kunt deze dan handmatig samenvoegen met de factuur. Deze instelling is handig als u pdf bestanden upload die bestaan uit meerdere facturen.

U kunt nu ook kiezen voor een nieuwe instelling, PDF single. Hierbij worden alle pagina’s uit één aangeleverd bestand standaard verwerkt tot één boeking. Deze instelling is handig als u pdf bestanden upload die maar één factuur, mogelijk met meerdere pagina’s en bijlages, bevat.


Relaties

Verbetering:

Als u na het invullen of aanpassen van gegevens op een klant-, leveranciers of productkaart vergeet de wijzigingen per tabblad op te slaan, komt Reeleezee nu met de vraag of u de gegevens wilt opslaan. U kunt de aanpassingen op deze manier niet meer ongemerkt kwijtraken.


Cashr

Verbetering:

Op kassabonnen die te vinden zijn in de Cashr backoffice wordt nu het ingestelde tafelnummer getoond.


Abonnementen

Verbetering

Als u de module ‘Periodiek facturen’ gebruikt, heeft u een menu-item ‘Abonnementen’ met een lijst aangemaakte abonnementen voor uw klanten. Deze lijst is nu te groeperen en te sorteren en deze wijzigingen worden nu ook bewaard.

Verbetering

Als er op een abonnement onderdelen zijn beëindigd worden deze regels nu doorgestreept weergegeven.


Uren

Verbetering

Bij het registreren van uren zonder daarbij een activiteit te kiezen wordt weer het ingestelde uurtarief van een medewerker toegepast. Dit wordt gedaan als er in het tarieven menu onder Instellingen geen andere overeenkomstige combinatietarieven (klant + activiteit + project + medewerker) ingesteld zijn.

Verbetering

Op een afgedrukte urenspecificatie wordt nu weer het adres en de contactpersoon van de klant getoond.


Financieel

Nieuw:

Onder Financieel is het memoriaal overzicht uitgebreid met ‘Overzicht VJP’. Memoriaal boekingen kunt u maken voor loonjournaalposten, handmatige afschrijvingen en correcties. Nu zijn de memoriaalboekingen van het type ‘Voorgaande Journaalpost (VJP)’ ook aan te maken en op te vragen in een apart overzicht.