Release notes MA versie 46a3

Geplaatst op Geplaatst in Blog

Algemeen

Verbetering:

Als u een module toevoegt aan uw abonnement dan worden de nieuwe menu-items direct zichtbaar. Eerder moest u eerst uitloggen en opnieuw inloggen om de nieuwe module te kunnen gebruiken.

Verbetering:

Als u voor de eerste keer in een administratie inlogt krijgt u een start-up wizard die u door de belangrijkste instellingen leidt. Indien gewenst kunt u deze wizard later nog eens doorlopen door rechtsboven in het scherm op uw gebruikersnaam te klikken.

De startup-wizard is nu gesplitst in een voor factuur en een voor administratie. Als u beide modules heeft dan kunt u nu beide wizards starten. Als u maar een van de modules heeft dan kunt u alleen de bijbehorende wizard starten.


Inkomsten

Verbetering:

Het factuurnummer dat op een concept-factuur in de interface wordt getoond, wordt nu ook afgedrukt op de factuur. De printpreview en de afgedrukte concept factuur toonde eerder geen factuurnummer omdat dit nummer pas werd toegekend als de factuur definitief werd gemaakt. Omdat het factuurnummer op het scherm wel getoond werd veroorzaakte dit verwarring.

Ter beveiliging wordt nu het status stempel op een concept factuur standaard afgedrukt. Een concept factuur is namelijk nog niet boekhoudkundig verwerkt in de administratie.

Dit stempel verdwijnt als de factuur definitief wordt gemaakt.

Verbetering:

Het was niet mogelijk om vanuit Inkomsten > Proforma een nieuwe proforma factuur aan te maken. Dit is verholpen.

Verbetering:

Op een pakbon werd in de interface geen klantnaam en adres getoond. Dit is verholpen.


Uitgaven

Verbetering:

Boekingen met de status ‘Betaald’ zijn nu aan te passen zonder de status ‘Betaald’ en daarmee hun koppeling naar de betaling te verliezen. In vorige versies werden de boekingen tijdens het bewerken in ‘Concept’ gezet en verloren daarmee hun koppeling naar de betaling. Ook zijn boekingen te wijzigen als de BTW al op een aangifte is verwerkt en die aangifte al is verstuurd. De BTW-correcties worden op de eerste volgende reguliere BTW-aangifte of BTW suppletie verwerkt.


Kas & Bank

Verbetering:

In het overzicht ‘Incasso-opdracht aanmaken’ is een filter toegevoegd om onderscheid te maken tussen eenmalige incasso- en automatische incasso opdrachten. Alle andere betaalwijzen, die niets met incasso-opdrachten te maken hebben, worden niet meer getoond.

Verbetering:

U kunt nu op de medewerkerskaart van uzelf instellen dat u onder een bankregel niet alle gekoppelde documenten wilt zien maar een samenvatting met een mogelijkheid dit open te klappen. U stelt het minimale aantal documenten in waarbij u standaard een (ingeklapte lijst) samenvatting wil zien.

Verbetering:

Als u gebruik maakt van automatische incasso’s komt u ook storneringen tegen. Een stornering is een incasso die teruggedraaid is omdat bijvoorbeeld de bankrekening, waarvan geïncasseerd wordt, onvoldoende saldo heeft. Zodra u de betaling van de incassobatch verwerkt heeft, wordt onder een storneringsbedrag de betreffende factuur in het groen weergegeven. Door op ‘koppelen’ te klikken wordt de bankregel gekoppeld aan de factuur zodat deze weer open komt te staan en opnieuw geïncasseerd kan worden.

Verbetering:

Een nieuwe ‘Overige boeking’ vanuit de bank toonde niet alle beschikbare grootboekrekeningen wanneer er werd gewerkt met genummerde grootboekrekeningen. Dit is nu verholpen.


Relaties

Verbetering:

Na het invullen van een emailadres op de klantkaart kunt u na het opslaan van deze wijziging direct de voorkeur verzendwijze van de factuur op email zetten. In de vorige versies moest u de klantkaart eerst afsluiten en heropenen voordat dit mogelijk was.

Verbetering:

U kunt vanuit uw Reeleezee administratie incasso-opdrachten naar uw bank versturen. Per klant zult u daarvoor een incassomachtiging moeten vastleggen. De instellingen voor deze incassomachtiging zijn nu uitgebreid met het onderscheid tussen ‘Eenmalige machtiging’ en ‘Automatische of Doorlopende incasso’. Omdat bij doorlopende machtigingen de banken geen onderscheid meer maken tussen de ‘Eerste’ en de ‘Volgende’ incasso zal het altijd als ‘Volgende’ verwerkt worden. U kunt dit onderscheid in Reeleezee dan ook niet meer maken.


Uren

Verbetering:

Gebruikers met de rollen uren en verkoop kunnen weer inloggen.

Verbetering:

U kunt nu ook de uren van andere medewerkers registreren. In de invoerdialoog kunt u een andere medewerker dan uzelf selecteren, als u op ‘Toon alle velden’ klikt.


Financieel

In deze versie is het mogelijk om memoriaal boekingen, die u aanmaakt onder Financieel > Memoriaal, te kopiëren. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld handmatig ingevoerde loonjournaalposten per maand kopiëren.


Cashr

Vanuit het menu Cashr > Kasopmaak kunt u een kasopmaak opvragen. Vanuit de kasopmaak kunt u nu doorklikken naar de kassabonnen die in de kasopmaak zijn meegenomen.