Release notes Mobile Portal v10a1

Geplaatst op Geplaatst in Release notes

Inleiding

Dit zijn de release notes van versie 10a1 van Reeleezee Mobile Accountancy Portal. Deze nieuwe versie is automatisch voor u klaargezet. Onderstaand vindt u een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste veranderingen in deze versie. Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact opnemen met onze consultant Herm-Jan Dannenberg, via telefoonnummer 0346-258080 of hermjandannenberg@reeleezee.nl.

Dossier

Nieuw: In het portaldossier wordt nu per dossiermap het aantal documenten in de betreffende map aangegeven. Het is hierdoor direct duidelijk welke mappen wel of geen documenten bevatten. Het aantal documenten wat het dossier bevat, wordt achter de mapnaam weergegeven.

aantal_documenten_dosier


Nieuw: Portalgebruikers kunnen met de nieuwe versie documenten uploaden of ‘slepen’ naar een dossiermap. In een geopende dossiermap kan door middel van het ‘plus-teken’ een document of een dossiermap toegevoegd worden in het dossier.

plus_toevoegen_dossier

Het toevoegen van bestanden kan door middel van het selecteren van bestanden of door (meerdere) bestanden te slepen in het daarvoor bestemde veld.

selecteren_slepen_dosier


Aangiftes (SBR)

Nieuw: op een aangifte die op het scherm in Portal wordt getoond, wordt de audittrail van de betreffende aangifte getoond. Deze gegevens bevinden zich op een vaste plaats onderaan de samenvattings- en aangiftebrief. Deze gegevens worden tevens meegenomen bij het afdrukken van de aangifte.

audittrail_aangifte


Nieuw: In de (aangepaste) samenvatting van een aangifte kan een link naar het dossier worden opgenomen. Als een klant vanuit de aangifte op deze link klikt, wordt het Overzicht Dossier geopend. Voor het instellen van een dossierlink in de aangifte kunt u contact opnemen met de Helpdesk.

dossierlink_aangifte


Verbetering: in versie 10 van mobile portal zijn verbeteringen doorgevoerd in de filteringsopties van het overzicht aangiftes. Bovenin het overzicht worden de belangrijkste filteropties ‘Jaar’ en ‘Aangiftetype’ weergegeven.

filter_overzicht_aangiftes

Als er geklikt wordt op een kolomtitel worden de sorteer- en filteropties weergegeven voor de betreffende kolom.

opties_kolomtitel


Algemeen

Het is nu mogelijk om vanuit Mobile Portal naar Mobile Accounting te gaan. Dit kan via de opties onder ‘Uw naam’ in rechterbovenhoek. Als een gebruiker deze optie gebruikt, wordt de inlogpagina van Mobile Accounting geopend en wordt de gebruikersnaam automatisch ingevuld.

switch_accounting