Release notes Mobile Portal versie 12

Geplaatst op Geplaatst in Blog
Nieuw: onderhoud van medewerkers

Het is mogelijk om nieuwe medewerkers en logins aan te maken. Op een login kunnen nu ook rollen en rechten voor portalgebruik worden ingesteld. Daarnaast kunnen gegevens van bestaande medewerkers gewijzigd worden.

De gebruikerslicenties en de instellingen om rechten te limiteren per vestiging of afdeling zijn t.o.v. Reeleezee NG verplaatst naar het tabblad ‘Rechten’.

Instellingen voor geavanceerde authenticatie zijn nog niet beschikbaar.


Nieuw: onderhoud van klanten

Het is mogelijk om het grootste deel van de klantgegevens in Mobile Portal in te voeren of aan te passen. U kunt klanten, aangiftenummers, contactpersonen, logins, rechten en relaties met medewerkers bewerken.

Bij de contactpersoon ontbreken nog de tabbladen ‘Relaties’, ‘SSO’ en ‘Overzicht’. Deze tabbladen en bijbehorende functies, zoals het instellen van familie autorisatie worden in de eerstvolgende versie 13 toegevoegd.


Nieuw: onderhoud van contactpersonen

Het overzicht contactpersonen met de bijbehorende functies is nu beschikbaar. Met behulp van een importsheet of via een koppeling met een CRM-pakket kunnen klanten en contactpersonen geïmporteerd worden. Contactpersonen kunnen hiermee een inactieve login krijgen die vanuit het Overzicht contactpersonen geactiveerd kan worden.


Nieuw: onderhoud van vestigingen

Per vestiging kan nu een adres en telefoonnummer worden opgegeven. Dit adres wordt getoond in het colofon aan een klant of medewerker die aan die vestiging is gekoppeld. Als er geen vestigingsadres beschikbaar is wordt het algemene adres getoond.


Nieuw: onderhoud van afdelingen

Het is nu mogelijk om afdelingen aan te maken of de omschrijving van bestaande afdelingen aan te passen.


Nieuw: onderhoud van rollen

Het is nu mogelijk om rollen voor het rechtensysteem aan te maken. Een rol is een vaste set van instellingen van het rechtensysteem waarmee wordt bepaald welke functies en gegevens een login mag inzien en gebruiken.


Nieuw: aanmaken OB en ICP

Er kunnen handmatige OB-aangiftes worden aangemaakt. Het aangifteformulier met de bedragen kan vrij worden ingevoerd. De eerste pagina, waarop de contactgegevens en het beconnummer wordt vermeld, is nog niet aanpasbaar. Deze gegevens kunnen echter automatisch gevuld worden vanuit de vestiging of de medewerker.

Een ICP-Opgaaf kan worden aangemaakt door de import van een Excelsheet. Het Excelsheet kan via een link gedownload worden. De opgaaf kan na de import (nog) niet handmatig aangepast worden.

De knop om een aangifte op te slaan zit onderop een formulier. De overige functies, voor het bewerken en intern accorderen, zijn bovenin via een icoon beschikbaar.


Nieuw: presentatie van aangiftes

Alle aangiftes zijn in 2 presentaties te bekijken: de samenvatting en de gegevens. Voor klanten opent de aangifte standaard met de samenvatting en voor medewerkers worden de gegevens standaard getoond.

Via de instellingen-icoon kan er gewisseld worden tussen de verschillende presentaties.

Op de samenvatting van een aangifte wordt bovenin het stempel met de status en onderin de historie van de aangifte getoond.


Nieuw: dossier

Dossiers van klanten en contactpersonen zijn net als in versie 10 opvraagbaar. Er kunnen nu ook nieuwe mappen worden aangemaakt en dossierstukken worden geüpload. Ook het portaldossier en een overzicht van de recente dossierstukken is nu beschikbaar. De detailinstellingen per map en dossierstukken zullen in de volgend3e versie ook beschikbaar zijn.


Workflow

Het overzicht ‘status workflow’ is zichtbaar. Acties op een dossierstuk en het onderhoud van workflows worden in versie 13 mogelijk.


Overige punten:

Nieuw:

volgorde menu items iets aangepast t.o.v. versie 10 van mobile portal.

Verbetering:

colofon met adresgegevens aan rechterzijde iets smaller gemaakt.

Fix:

Op de OB-Suppletie wordt geen uiterste inzenddatum meer vermeld.