Release notes Mobile Portal versie 13

Geplaatst op Geplaatst in Blog

Algemeen

Nieuw: Reeleezee helpdeskmedewerkers zijn nu in staat om de Mobile Portalomgeving van een klant in te loggen. We hopen u nog beter van dienst te kunnen zijn met deze meekijk-mogelijkheid.

Verbetering: In de businesscard aan de rechterzijde van het dashboard worden de contactpersonen van het accountants- of administratiekantoor getoond. Onder de naam van deze contactpersoon wordt nu ook de functie weergegeven.

Fix: Het gebruik van de browser Safari kon een rode foutmelding over ‘Script error’ opleveren. Deze foutmeldingen konden geen kwaad aan uw systeem maar waren wel storend. Dit is verholpen.

Fix: In Google Chrome werden in diverse overzichten een 3-tal onnodige puntjes weergegeven in de selectievakjes. Deze worden nu niet meer getoond.


Overzicht aangiftes

Verbetering: De standaard weergave van de aangiftes is aangepast: vanaf nu worden alleen de velden getoond die gevuld zijn i.p.v. alle velden. Hierdoor worden aangiftes sneller geopend, en wordt een document niet onnodig lang.

Verbetering: In het overzicht met de aangiftes wordt nu een rood vinkje weergegeven bij aangiftes van klanten waar geen contactpersonen met logingegevens aanwezig zijn. Met een groen vinkje wordt weergegeven dat een aangifte is geaccordeerd door een medewerker van uw kantoor.

Verbetering: Een BTW-aangifte of ICP-opgaaf kan nu vanuit een Exact Online administratie worden opgevraagd in het overzicht met aangiftes. Dit moet in deze versie nog per klant gedaan worden.

Fix: In het overzicht aangiftes werkte het jaarfilter niet naar behoren; niet alleen de aangiftes van het ingestelde jaar maar ook de aangiftes van het opvolgende jaar werden getoond. Dit is nu opgelost. Het jaarfilter zelf is uitgebreid met de optie ‘Alle jaren’.


Dossier

Nieuw: Details van dossiermappen en documenten zijn nu op te vragen en aan te passen. Per dossiermap kunnen via ‘Toon details’ de algemene gegevens, ingestelde workflow, e-mailadres, en de rechten van contactpersonen worden opgevraagd. Een klik op een document in het dossier geeft direct een preview met de status en workflowacties erboven vermeld. Via een icoon rechtsboven kunnen de overige details van het document bekeken worden. Hier kan een workflow worden ingesteld en kan worden aangegeven wie het document moet gaan ondertekenen.

Nieuw: Het is nu mogelijk om dossiermappen en bestanden de status ‘Vertrouwelijk’ te geven, en om medewerkers en contactpersonen toegang te geven tot deze vertrouwelijke mappen en bestanden door in de rechtenboom de optie ‘Toegang tot vertrouwelijk’ aan te vinken. Let op: als aan een bestaande dossiermap de status ‘Vertrouwelijk’ wordt gegeven worden alle bestanden in die map ook automatisch vertrouwelijk.

Fix: Als een gebruiker geen toegang heeft tot ‘Dossier’ heeft wordt dit onderdeel ook niet meer getoond op het dashboard.


Klanten

Nieuw: Bij klanten kunnen relaties worden ingesteld: de contactpersonen van uw kantoor die aanspreekpunt zijn voor uw klant. In de tab Relaties van een klant kan dit ingesteld worden. Nu wordt van de ingestelde personen in deze tab ook direct de ingestelde functie getoond.


Contactpersoon

Nieuw: Bij elke contactpersoon van een klant is op het tabblad ‘Overzicht’ nu zichtbaar bij welke klanten hij/zij is ingesteld.

Nieuw: Bij elke contactpersoon van een klant is op het tabblad ‘SSO’ nu zichtbaar welke Single SignOn opties er zijn ingesteld. Een contactpersoon kan dit overigens zelf ook zien en onderhouden bij ‘Mijn gegevens’.

Nieuw: U kunt een contactpersoon nu de rechten geven om een IB-aangifte van een andere contactpersoon te accorderen, omdat deze bijvoorbeeld geen login heeft. Deze ‘familie-autorisatie’ stelt u in bij de contactpersoon die wel een login heeft, op de tab ‘Relaties’. Beide contactpersonen moeten wel bij dezelfde klant horen.


Workflow

Nieuw: In deze versie worden de ingestelde workflows voor dossierdocumenten grafisch weergegeven. Er wordt nog een verbetering in de weergave van de workflows doorgevoerd om beter zichtbaar te maken wat de standaard werkwijze is en wanneer er bijvoorbeeld een e-mail uit gaat naar gebruikers.

Nieuw: In het ‘Overzicht status workflows’ kan gesorteerd worden op de kolom ‘Dagen’. Hiemee kan het oudste of nieuwste document bovenaan worden gezet. Daarnaast zijn er 2 filters toegevoegd: ‘Toon mijn kandidaten’ en ‘Toon alleen openstaande’. De kolom ‘Workflow’ wordt per document weer met de juiste informatie gevuld.

Nieuw: De workflow acties op een dossierdocument kunnen worden uitgevoerd door middel van knoppen die boven de preview van het document getoond worden.


Instellingen

Nieuw: Afhankelijk van de ingestelde rechten kunnen medewerkers en contactpersonen van een klant rechtsboven ‘Mijn gegevens’ opvragen. Hier kunnen de logingegevens, taal, telefoonnummer en e-mailadres worden aangepast. Ook worden hier de gegevens voor eventuele Single SignOns bijgehouden.

Nieuw: Gebruikers kunnen nu hun eigen logingegevens aanpassen. Dit kan onder ‘Mijn gegevens’ in de tab ‘Login’.

Nieuw: In de Portal Instellingen is ‘Onderhoud algemeen’ nu beschikbaar. Hier kan de tekst worden ingevoerd die getoond wordt op de loginpagina bij het wijzigen van het wachtwoord en bij de logingegevens van een gebruiker in ‘Mijn gegevens’. Hier kunt u bijvoorbeeld gebruikers er op wijzen dat een sterk wachtwoord verplicht is en wat dat betekent.

Nieuw: In de Portal Instellingen is nu ‘Onderhoud processen’ beschikbaar. Hier kunnen instellingen voor de aangifteprocessen aangepast kunnen worden. Op het tabblad ‘Overzicht certificaten’ kan een PKI overheidscertificaat ingesteld worden. Ook wordt nu bij nieuw geuploade certifcaten de geldigheidsdatum vermeld. Het kunnen inrichten van specifieke toelichtingen zal in een volgende versie beschikbaar komen.

Nieuw: In de Portal Instellingen is het ‘Onderhoud toepassingen’ nu beschikbaar. Hier kunnen externe URL’s worden ingevoerd als ‘Toepassing’. Daarmee geeft u gebruikers de mogelijkheid om door te klikken naar websites van bijv. de Belastingdienst. Deze websites worden geopend in een nieuwe tab.

Nieuw: In de Portal Instellingen is het ‘Onderhoud notificatiemails’ nu beschikbaar. Dit zijn de mails die uitgaan naar klanten als er bijvoorbeeld een aangifte klaar staat voor accordering. Hier kunt u de teksten van de automatische e-mails aan portalklanten in meerdere talen instellen of aanpassen.

Nieuw: In de Portal Instellingen is het ‘Onderhoud Portal Connector koppelingen’ nu beschikbaar. Hier kunnen de credentials voor de portal connector worden aangemaakt.