Release notes versie 36

Geplaatst op Geplaatst in Release notes
Relaties: onderhoud klant- en leveranciergegevens

Het toevoegen van bankrekeningen en contactpersonen bij een klant of een leverancier is gebruiks-vriendelijker gemaakt.

release notes versie 36


Bank: aanmaken betaalopdrachten

Het aanmaken van een betaalopdracht is veel eenvoudiger gemaakt. Het selecteren van te-betalen inkoopfacturen en de eigen rekening vanaf waar u wilt betalen is eenvoudiger geworden. Het is nu ook mogelijk om op dit moment eventuele ontbrekende gegevens, zoals het rekeningnummer van een leverancier, eenvoudig in te voeren.

rn_v36_002


Boeking: snel invoeren van de betaalwijze

Het invoeren van betalingsinformatie is versimpeld; tijdens het invoeren van een factuur of boeking zijn de meest voorkomende betaalwijzen nu meteen te selecteren.

rn_v36_003


Boeking: keuze boekingsrubrieken en subrubrieken

De boekingsschermen zijn opnieuw ontworpen en het gebruiksgemak is vergaand verbeterd. Door (een deel) van de gewenste boekingrubriek in te voeren, verschijnt nu direct de lijst met beschikbare rubrieken. Door vervolgens op een rubriek te klikken, volgt direct het overzicht van subrubrieken waar u uit kunt kiezen.

rn_v36_004


Algemeen:

De performance van Reeleezee Mobile is op diverse manieren verbeterd waardoor de applicatie sneller reageert.


Bank: beginsaldo

Het is nu mogelijk om het beginsaldo van bankrekeningen in Reeleezee in te voeren.


Boeking: kosten type ‘Kas&Bank’

Vanaf nu kunnen er ook nieuwe boekingen vanuit een bankafschrift- of kasregel worden gemaakt van het type ‘Kas&Bank, kosten&opbrengsten’ (bijvoorbeeld Rente ontvangen/betaald en bankkosten). Doordat dit type boeking nu ook ontsloten is, zijn alle rubrieken en hoofdrubrieken beschikbaar.

rn_v36_005


Onderhoud grootboek

Het is nu mogelijk om grootboekrekeningen toe te voegen. In de map Financieel > Instellingen kunt u een bestaande rekening van hetzelfde type (bijvoorbeeld Verkoop- of Inkoop) kopiëren door deze aan te vinken en dan onder de lijst-opties te kiezen voor “Kopiëren”. De gekopieerde grootboekrekening heeft dan meteen de juiste instellingen en u hoeft er alleen een ander nummer en omschrijving voor in te voeren.


Vooringestelde filters

In een aantal lijsten in de mappen Inkomsten, Uitgaven en Inbox/AutoCollect facturen introduceren we een aantal vooringestelde groeperingen. Deze worden getoond in de vorm van gekleurde vlakken bovenaan de lijst met daarachter het aantal regels van de desbetreffende selectie opgenomen.

rn_v36_006


Bank: loskoppelen betaling

Als in het bankoverzicht een boeking wordt losgekoppeld van een betaling, heeft u nu de optie om die boeking eventueel meteen te verwijderen.


Algemeen: vernieuwde Help & uitbreiding met Getting Started balk

De is helpfunctie uitgebreid. Op het moment dat u klikt op het vraagteken rechts in de bovenbalk verschijnt daaronder een balk met diverse functies. Het doel van deze ‘Getting Started’-balk is om vanaf overal in de applicatie veelgebruikte functies en helpdocumentatie dicht bij de hand te hebben.

rn_v36_007


Algemeen: mappen en menu’s

De mappen en voornamelijk onderliggende submenu’s zijn op een aantal plaatsen logischer ingedeeld en verminderd in aantal. In de map Uitgaven bijvoorbeeld waren voorheen aparte overzichten per boekingsrubriek in het submenu opgenomen. Deze zijn vervangen door een filter op diezelfde rubrieken in het algemene overzicht in de map Uitgaven. Instellingen zijn waar mogelijk samengevoegd en beter te vinden. Ook is het merendeel van de nog-niet beschikbare links hierbij zoveel mogelijk teruggebracht. Zo kunt u sneller uw weg vinden tijdens het werken in Reeleeezee.

rn_v36_008


Producten:

De nog ontbrekende tabbladen op de productkaart zijn nu beschikbaar. Zo kunt u bij een product nu ook voorraadinformatie en andere gegevens invoeren.


Bank:

Het is nu mogelijk om banktransacties te importen vanuit het bankoverzicht zelf. Door rechtsboven op het lijst-icoon te klikken kunt u het juiste bestand selecteren

rn_v36_009


Factuur: nieuwe layouts

De module Reeleezee Factuur is volledig herzien. Wij hebben aan de bestaande factuurlayouts een tweetal volledig nieuw ontworpen layouts toegevoegd: Paris en Berlin. Deze zijn in verschillende varianten beschikbaar, zu kunt u de positie van uw logo bepalen en zijn het aantal kolommen bij de factuurregels afgestemd op verschillende typen gebruikers (Diensten, Producten of Basis.) Ook is het invoerscherm voor het maken van een nieuwe factuur opnieuw vormgegeven.

rn_v36_010


Factuur: nieuw invoerscherm

In deze versie zijn factuurgegevens die bij elkaar horen, zoals bijvoorbeeld factuurnummer en factuurdatum, bij elkaar geplaatst en met één klik aan te passen als dat nodig is. Er zijn ook minder stappen nodig om een factuur te verzenden naar uw klant. Waar u deze voorheen nog eerst expliciet moest “Boeken”, gebeurt dit nu automatsich als u de factuur verstuurt. Daarnaast is het makkelijker om de preview van de PDF te bekijken, door op het ‘Oog’-icoon te klikken en/of in de dialoog die u krijgt als u ervoor kiest om de factuur te verzenden per e-mail.

rn_v36_011


Algemeen: invoer via het toetsenbord

Het invoeren van en opslaan van gegevens met uitsluitend het toetsenbord is in alle schermen en dialogen geoptimaliseerd. Door gebruik te maken an [ENTER] en/of [TAB] komt u langs alle noodzakelijke velden en uiteindelijk op de ‘Opslaan’- of “Doorgaan’-knop.


Algemeen: zoekfunctie

De zoekfunctie is op een aantal plaatsen uitgebreid zodat er op meer soorten gegevens gezocht kan worden.


Algemeen: wizard voor nieuwe gebruikers

Nieuwe gebruikers krijgen bij de eerste keer dat zij inloggen een wizard die hen lansg de belangrijskte instellingen en ontbrekende gegevens leidt. Het doorlopen van de wizard is niet verplicht; deze kan worden weggeklikt en eventueel opnieuw opgestart onder het gebruikersmenu rechtsboven.

rn_v36_012


Algemeen:

De ‘Opslaan’-knop onder relatie- en instellingen kaarten is ent zoals op een boeking “Sticky” gemaakt; dwz dat de ‘ Opslaan’-knop altijd onder in beeld wordt weergegeven. Hierdoor hoeft u niet meer onnodig te scrollen voordat u op de knop kunt klikken.