Release notes versie 39

Geplaatst op Geplaatst in Blog, Release notes

Algemeen

Verbetering:

De performance van Reeleezee Mobile bij het aanmaken en opslaan van een factuur of boeking is sterk verbeterd.

Verbetering:

In de overzichten met facturen, producten, betaalopdrachten en betalingen in de bank kunnen nu meerdere items tegelijk worden geselecteerd om hier vervolgens een actie op uit te voeren zoals betalen, boeken, versturen of verwijderen.


Dashboard

Verbetering:

De gegevens op het Dashboard worden sneller geladen zodat u hier niet meer op hoeft te wachten bij het inloggen.


Boeking

Verbetering:

Bij het invullen van de relatie op een boeking is nu duidelijker te herkennen of een relatie al bekend is, of dat u een nieuwe relatie aan het aanmaken bent.


Factuur

Nieuw:

U kunt bij iedere klant de “Verzendwijze facturen*” op per post of per e-mail instellen op de klantkaart. Met deze instelling is het mogelijk om in het overzicht facturen een selectie facturen aan te vinken en om deze selectie vervolgens in 1 keer te e-mailen/printen. Bij het aanvinken van de facturen hoeft u dan geen rekening mee te houden met hoe uw klant de factuur wil ontvangen; Reeleezee zal op basis van de ingestelde “Verzendwijze facturen” op de klantkaart de factuur verzenden per e-mail dan wel als PDF bestand genereren.

Verbetering:

Het automatisch gegenereerde factuurnummer kan nu eventueel handmatig worden aangepast. Als u klikt op “Verzenden” worden het factuurnummer en de andere factuurgegevens weergegeven. Hier kunt op het factuurnummer klikken om het aan te passen.


Kas en Bank

Nieuw:

het aantal getoonde items per pagina van 25 is aan te passen in het overzicht “Betaalopdracht/incasso-opdracht aanmaken” en het bankoverzicht.

Verbetering:

In ‘Betaalopdracht/incasso-opdracht aanmaken’ kunt u een klik op een regel de betaalinformatie opvragen en aanpassen. Vanuit de dialoog kunt u ook verder klikken naar de boeking


Belastingen

Nieuw:

de ICP Opgaaf is nu beschikbaar in de map Belastingen > ICP Opgaves. Hier kan de opgaaf worden gecontroleerd en worden aangegeven bij de Belastingdienst.

Verbetering:

een BTW-aangifte die aangegeven is kan nu gecorrigeerd worden. Een BTW-aangifte die niet via Reeleezee is verstuurd kan daarmee weer op ‘Concept’ worden gezet. Een aangifte die wel vanuit Reeleezee verstuurd is kan heropend worden. In allebei de situaties betekent dit dat de boekingen en facturen die zijn opgenomen op de aangifte kunnen worden aangepast.


Cashr

Nieuw:

In de map Cashr kunnen nu kassabonnen worden bekeken. Alle kassabonnen die zijn afgerekend op een aangesloten Cashr-device verschijnen realtime in de map Cashr > Kassabonnen.

In het overzicht wordt onderscheid gemaakt tussen betaalde kassabonnen en kassabonnen waar is vastgelegd dat het voor eigen verbruik is. In de volgende versie worden de lopende bestellingen en kassabonnen die nog niet zijn afgerekend toegevoegd in een apart overzicht.

Nieuw:

In de map Cashr kan nu een kasopmaak die is gedaan op een aangesloten kassa worden ingezien. Het is ook mogelijk om een kasopmaak direct door te zetten naar een administratie in Exact online.


Mijn abonnement

Nieuw:

De facturen die u van Reeleezee heeft ontvangen kunt u nu terugvinden in een historisch overzicht in de map Instellingen > Mijn Abonnement > Facturen. U kunt de facturen hier ook downloaden.

Verbetering:

Het overzicht waarin u kunt zien hoeveel van uw abonnementsbundel(s) u gebruikt heeft is verplaatst naar de map Instellingen > mijn Abonnement . U kunt hier eventueel uw abonnement aanpassen en de specificatie van het Extra verbruik in uw huidige abonnementsperiode inzien, bijvoorbeeld na het ontvangen van een notificatiemail van Reeleezee over het bereiken van een limiet.