Release notes versie 40

Geplaatst op Geplaatst in Blog, Release notes
Nieuw:

De administratie van een ondernemer kan nu ook in Mobile Accounting gekoppeld worden aan een Reeleezee accountant. Reeleezee accountants hebben een eigen code, en door deze in de map Accountant in te vullen geeft u de accountant toegang tot uw administratie.

Release notes 40 - Accountant koppelen


Nieuw:

Voor Reeleezee accountants is er een werkoverzicht gemaakt. In het overzicht wordt van alle klantadministraties weergegeven hoeveel scans en AutoCollect facturen er in de Inbox klaar staan voor verwerking, het aantal banktransacties dat nog geboekt moet worden, en de informatie van de oudste btw-aangifte die nog niet is verwerkt. Dit overzicht biedt inzicht in de actualiteit van uw klantadministraties. Door in het overzicht te klikken op een regel, wordt direct in die administratie ingelogd.


Nieuw:

Voor Reeleezee Accountants is er nu een lijst met klantenadministraties te vinden in de map Accountant. In een volgende versie komt hier de mogelijkheid om nieuwe administraties aan te maken.


Nieuw:

Als u meerdere Reeleezee abonnementen heeft, bijvoorbeeld voor uw B.V. en voor uw Holding, dan is het nu mogelijk om de administraties aan elkaar te koppelen in een Administratiegroep in de map Instellingen > Mijn Abonnement > Mijn administraties. De administratie van waaruit u met andere administraties koppelt, wordt uw hoofdadministratie. Met deze optie hoeft u niet meer verplicht aparte logins te gebruiken voor uw abonnementen, omdat het mogelijk is om een login in de hoofdadministratie toegang te geven tot gekoppelde administraties in de groep. Uitgebreide uitleg over het koppelen van administraties vindt u hier.


Nieuw:

Het is nu mogelijk om periodes te sluiten en te openen uitgebreid in de Map Financieel > Instellingen. In een gesloten periode kunnen er geen boekingen meer worden verwijderd, toegevoegd of aangepast.

Release notes 40 - Periodes


Nieuw:

Het onderhoud van de boekingsrubrieken is beschikbaar in de Map Financieel > Instellingen. Boekingsrubrieken zijn overkoepelende categorieën waarmee ondernemers eenvoudig de juiste grootboekrekening kunnen vinden. Er kunnen nu nieuwe rubrieken worden aangemaakt en de bestaande rubrieken kunnen worden gewijzigd. Deze functie maakt het mogelijk de inrichting van een adminstratie volledig aan de wensen en het kennisniveau van een klant aan te passen.

Release notes 40 - Onderhoud rubrieken


Nieuw:

Het onderhoud van grootboekrekeningen is verder uitgebreid in de Map Financieel > Instellingen. Behalve grootboekrekeningen kopiëren kunnen nu ook bestaande grootboekrekeningen worden aangepast en hele nieuwe worden aangemaakt.


Nieuw:

Het onderhoud van de memoriaalboeken is toegevoegd in de Map Financieel > Instellingen. Er kunnen nieuwe memoriaalboeken worden aangemaakt, bijvoorbeeld ‘Loonjournaalposten’. Er kan in het overzicht van memorialen.


Verbetering:

Het invoeren van een memoriaal boeking in de map Financieel is verbeterd. Het invoerscherm is breder en overzichtelijker gemaakt.

Release notes 40 - MemoriaalUI


Nieuw:

Alle instellingen van een bankrekening zijn nu beschikbaar. Er kan een kredietlimiet worden ingevoerd, een synchronisatiecode voor de ABN Amro-bankkoppeling worden aangemaakt, en bij een vreemde valuta rekening kunnen dagkoersen worden opgevraagd en ingevoerd.


Nieuw:

In de map relaties kan nu een medewerker worden toegevoegd. Er kan ook een login worden aangemaakt voor een medewerker door op het tabblad ‘Toegang’ een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. We adviseren u om een wachtwoord te kiezen met hoofdletters, kleine letters, cijfers en bijzondere tekens. U heeft de optie om de gebruikersnaam en/of het wachtwoord per mail te versturen naar de medewerker.

Release notes 40 - Medewerker


Nieuw:

Het eerste deel van de Uren module is beschikbaar. Dit maakt het mogelijk om urenspecificaties in te voeren en deze om te zetten naar een factuur. Er kunnen ook uren worden geschreven op projecten, en het is mogelijk om activiteiten met tarieven aan te maken. In de volgende versie wordt het mogelijk om layouts voor de urenspecificatie te kiezen, een urenspecificatie te e-mailen en om tijdschrijvers in te laten loggen.

Release notes 40 - Urenspecificatie


Verbetering:

De lijst met openstaande posten die u kan opvragen door op een bankregel te kiezen voor ‘Koppel geboekte bon/factuur’, valt niet meer over de bedragen van het bankoverzicht heen. De lijst wordt nu naast het overzicht getoond. Ook worden de bedragen van te betalen facturen in deze lijst niet meer met een – getoond.

Release notes 40 - Koppelen in de bank


Nieuw:

In de map Cashr is het overzicht met ‘orders’ toegevoegd. Orders zijn nog niet afgerekende kassabonnen. De afgerekende kassabonnen staan in een apart overzicht. Orders die zijn aangeslagen ‘op rekening’ kunnen vanuit het overzicht op een factuur worden geplaatst. Zet daarvoor het filter boven het overzicht op ‘Op rekening’.


Fix:

Het rapport Interne periodieke rapportage was niet meer opvraagbaar. Dit rapport kan nu weer worden gedownload als PDF.


Fix:

Het aanpassen van de factuur lay-out werkte niet naar behoren in Internet Explorer. Dit is opgelost.


Fix:

De mogelijkheid om op de factuur een nog niet bekende klant in te voeren is nu weer mogelijk. De nieuwe klant wordt dan geselecteerd in het adresveld van de factuur en opgeslagen in de map Relaties.

Release notes 40 - Relatie aanmaken