Release notes versie 41

Geplaatst op Geplaatst in Blog

Algemeen

Nieuw:

Er wordt een automatische controle op de invoer van dubbele boekingen uitgevoerd. Als op 2 boekingen de leverancier, datum van de boeking, referentie en bedrag overeenkomen wordt er een melding gegeven.

Nieuw:

Het is nu mogelijk om de suppletieaangifte omzetbelasting rechtstreeks te verzenden naar de Belastingdienst. De wijze waarop correcties over al aangegeven periodes worden verwerkt, is daarbij gedeeltelijk gewijzigd. Als de correcties samen minder dan €1000,- betreffen dan mogen de btw-bedragen in de eerstvolgende reguliere btw-aangifte worden opgenomen, ook als dit een aangifte in het volgende jaar is. Maar als de btw-correcties over zo’n tijdvak opgeteld samen meer dan €1000,- bedragen moet er een aparte zogenaamde btw-suppletieaangifte worden gedaan. Meer informatie van de Belastingdienst vindt u hier.

Nieuw:

In de map Instellingen > Help > Service > Import kunt u XML-bestanden importeren die zijn gemaakt op basis van Reeleezee taxonomie t/m versie 1.27. Deze Reeleezee taxonomie wordt overigens niet meer doorontwikkeld. Reeleezee biedt in plaats daarvan een geavanceerde REST API. Hiermee is het mogelijk om meer gegevens te importeren en om gegevens uit een Reeleezee Administratie te exporteren. Meer informatie over deze API vindt u hier.

Algemeen

Nieuw:

Er wordt een automatische controle op de invoer van dubbele boekingen uitgevoerd. Als op 2 boekingen de leverancier, datum van de boeking, referentie en bedrag overeenkomen wordt er een melding gegeven.

Nieuw:

Het is nu mogelijk om de suppletieaangifte omzetbelasting rechtstreeks te verzenden naar de Belastingdienst. De wijze waarop correcties over al aangegeven periodes worden verwerkt, is daarbij gedeeltelijk gewijzigd. Als de correcties samen minder dan €1000,- betreffen dan mogen de btw-bedragen in de eerstvolgende reguliere btw-aangifte worden opgenomen, ook als dit een aangifte in het volgende jaar is. Maar als de btw-correcties over zo’n tijdvak opgeteld samen meer dan €1000,- bedragen moet er een aparte zogenaamde btw-suppletieaangifte worden gedaan. Meer informatie van de Belastingdienst vindt u hier.

Nieuw:

In de map Instellingen > Help > Service > Import kunt u XML-bestanden importeren die zijn gemaakt op basis van Reeleezee taxonomie t/m versie 1.27. Deze Reeleezee taxonomie wordt overigens niet meer doorontwikkeld. Reeleezee biedt in plaats daarvan een geavanceerde REST API. Hiermee is het mogelijk om meer gegevens te importeren en om gegevens uit een Reeleezee Administratie te exporteren. Meer informatie over deze API vindt u hier.

Verbetering:

De laadsnelheid van overzichten is sterk verbeterd.

Fix:

Tijdens het maken van boeking met meerdere regels bleef de eerste regel in enkele situaties ‘opengeklapt’. Dit is opgelost.

Fix:

Bij het kiezen van een btw-tarief kon er in de selector gedrag optreden waardoor het kiezen van het juiste tarief niet eenvoudig was. Dit is verholpen.

Fix:

Het is weer mogelijk om zonder de muis boekingen in te voeren met gebruik van de [ENTER] knop.

Fix:

In enkele overzichten waren de sorteermogelijkheden door te klikken op een kolomkop niet meer beschikbaar. Dit is verholpen.


Inkomsten

Nieuw:

Het standaard herinneringsschema kan worden onderhouden in de map Inkomsten > Instellingen > Herinnering schema’s. Er zijn voor een herinneringsschema 2 instellingen toegevoegd:

– het minimale openstaande totale factuurbedrag per klant (je kan dan bijv. instellen dat onder de 5 euro er geen herinnering nodig is)
– de mogelijkheid om niet per vervaldatum van de factuur te rekenen maar vanaf factuurdatum.

In de volgende versie kan het herinneringsschema ook meertalig worden ingesteld, kan de titel ‘Herinnering’ worden gewijzigd en kan bij iedere klant een herinnering schema worden ingesteld op de klantkaart.

Nieuw:

De functionaliteit van de module Periodiek factureren is beschikbaar. Bij het aanmaken van een abonnement krijg je direct een voorbeeld van de factuur te zien.

Nieuw:

In de map Inkomsten > Facturen zijn de importfuncties voor XML en UBplus nu beschikbaar.

Fix:

In het overzicht facturen viel in enkele gevallen de paginering weg, waardoor alleen de eerste 100 items zichtbaar waren. Dit is opgelost.


Inbox

Verbetering:

Het overzicht in de Inbox is aangepast. Er is een kolom toegevoegd met de gekozen rubriek of grootboekrekening, de volgorde van kolommen is aangepast en de kolommen ‘Excl btw’ en ‘Btw’ zijn weggehaald. Een mouse-over in de kolom ‘Bron’ toont het gescande document.

Fix:

De download-knop bij scans was in enkele gevallen niet zichtbaar. Dit is opgelost.


Belastingen

Nieuw:

Het is nu mogelijk om de procesinstellingen voor de OB-aangifte en ICP-opgaaf vast te leggen en het aangiftetijdvak te wijzigen in de map Belastingen > Instellingen > Opgaven/aangiften. Dit laatste kan ook met terugwerkende kracht.


Financieel

Nieuw:

In de map Financieel > memoriaal is het nu mogelijk om loonjournaalposten te importeren.

Verbetering:

De weergave van een grootboekkaart is aangepast in hoogte zodat er meer gegevens worden getoond.


Cashr backoffice

Nieuw:

Voor Cashr klanten is het mogelijk om kassa schermindelingen te maken. Door gebruik te maken van drag & drop kan je vanuit een lijst met producten de producten of productgroepen op de gewenste positie in de schermindeling slepen.

Nieuw:

Het onderhoud van afdrukbestemmingen is nu beschikbaar in map Cashr > Instellingen.

Nieuw:

De volgorde van de producten op een kassabon is in te stellen in de map Cashr > Instellingen > Sortering.

Nieuw:

De Cashr instellingen voor producten zijn nu beschikbaar. De afdrukbestemming, sortering, verplichting om een prijs en eenheid in te voeren en het genereren van een eventix QR-code tijdens het printen van een bon zijn in te stellen op de productkaart.

Nieuw:

Er nu 3 Cashr rapporten beschikbaar; ‘Kassa dagoverzicht’, ‘Omzet per dag’ en ‘Omzetbronnen’. De resterende Cashr rapporten worden in de volgende versie toegevoegd.

Nieuw:

De Cashr aanmeldcode voor een medewerker kan nu worden ingesteld in de map Relaties > medewerker > tabblad ‘Cashr’

Nieuw:

Er is een wizard waarmee snel en eenvoudig betaalterminal kan worden toegevoegd voor Cashr.

Nieuw:

Er is een wizard waarmee snel en eenvoudig een printer kan worden toegevoegd voor Cashr.

Fix:

In het overzicht kassabonnen viel in enkele gevallen de paginering weg, waardoor alleen de eerste 100 items zichtbaar waren. Dit is opgelost.

Fix:

In het overzicht met kassabonnen waren bonnen aangeslagen als ‘Breuk en bederf’, ‘Eigen verbruik’ en ‘Creditcard’ niet te openen. Dit is opgelost.


Verbetering:

De laadsnelheid van overzichten is sterk verbeterd.

Fix:

Tijdens het maken van boeking met meerdere regels bleef de eerste regel in enkele situaties ‘opengeklapt’. Dit is opgelost.

Fix:

Bij het kiezen van een btw-tarief kon er in de selector gedrag optreden waardoor het kiezen van het juiste tarief niet eenvoudig was. Dit is verholpen.

Fix:

Het is weer mogelijk om zonder de muis boekingen in te voeren met gebruik van de [ENTER] knop.

Fix:

In enkele overzichten waren de sorteermogelijkheden door te klikken op een kolomkop niet meer beschikbaar. Dit is verholpen.


Inkomsten

Nieuw:

Het standaard herinneringsschema kan worden onderhouden in de map Inkomsten > Instellingen > Herinnering schema’s. Er zijn voor een herinneringsschema 2 instellingen toegevoegd:

– het minimale openstaande totale factuurbedrag per klant (je kan dan bijv. instellen dat onder de 5 euro er geen herinnering nodig is)
– de mogelijkheid om niet per vervaldatum van de factuur te rekenen maar vanaf factuurdatum.

In de volgende versie kan het herinneringsschema ook meertalig worden ingesteld, kan de titel ‘Herinnering’ worden gewijzigd en kan bij iedere klant een herinnering schema worden ingesteld op de klantkaart.

Nieuw:

De functionaliteit van de module Periodiek factureren is beschikbaar. Bij het aanmaken van een abonnement krijg je direct een voorbeeld van de factuur te zien.

Nieuw:

In de map Inkomsten > Facturen zijn de importfuncties voor XML en UBplus nu beschikbaar.

Fix:

In het overzicht facturen viel in enkele gevallen de paginering weg, waardoor alleen de eerste 100 items zichtbaar waren. Dit is opgelost.


Inbox

Verbetering:

Het overzicht in de Inbox is aangepast. Er is een kolom toegevoegd met de gekozen rubriek of grootboekrekening, de volgorde van kolommen is aangepast en de kolommen ‘Excl btw’ en ‘Btw’ zijn weggehaald. Een mouse-over in de kolom ‘Bron’ toont het gescande document.

Fix:

De download-knop bij scans was in enkele gevallen niet zichtbaar. Dit is opgelost.


Belastingen

Nieuw:

Het is nu mogelijk om de procesinstellingen voor de OB-aangifte en ICP-opgaaf vast te leggen en het aangiftetijdvak te wijzigen in de map Belastingen > Instellingen > Opgaven/aangiften. Dit laatste kan ook met terugwerkende kracht.


Financieel

Nieuw:

In de map Financieel > memoriaal is het nu mogelijk om loonjournaalposten te importeren.

Verbetering:

De weergave van een grootboekkaart is aangepast in hoogte zodat er meer gegevens worden getoond.


Cashr backoffice

Nieuw:

Voor Cashr klanten is het mogelijk om kassa schermindelingen te maken. Door gebruik te maken van drag & drop kan je vanuit een lijst met producten de producten of productgroepen op de gewenste positie in de schermindeling slepen.

Nieuw:

Het onderhoud van afdrukbestemmingen is nu beschikbaar in map Cashr > Instellingen.

Nieuw:

De volgorde van de producten op een kassabon is in te stellen in de map Cashr > Instellingen > Sortering.

Nieuw:

De Cashr instellingen voor producten zijn nu beschikbaar. De afdrukbestemming, sortering, verplichting om een prijs en eenheid in te voeren en het genereren van een eventix QR-code tijdens het printen van een bon zijn in te stellen op de productkaart.

Nieuw:

Er nu 3 Cashr rapporten beschikbaar; ‘Kassa dagoverzicht’, ‘Omzet per dag’ en ‘Omzetbronnen’. De resterende Cashr rapporten worden in de volgende versie toegevoegd.

Nieuw:

De Cashr aanmeldcode voor een medewerker kan nu worden ingesteld in de map Relaties > medewerker > tabblad ‘Cashr’

Nieuw:

Er is een wizard waarmee snel en eenvoudig betaalterminal kan worden toegevoegd voor Cashr.

Nieuw:

Er is een wizard waarmee snel en eenvoudig een printer kan worden toegevoegd voor Cashr.

Fix:

In het overzicht kassabonnen viel in enkele gevallen de paginering weg, waardoor alleen de eerste 100 items zichtbaar waren. Dit is opgelost.

Fix:

In het overzicht met kassabonnen waren bonnen aangeslagen als ‘Breuk en bederf’, ‘Eigen verbruik’ en ‘Creditcard’ niet te openen. Dit is opgelost.