Release notes versie 42

Geplaatst op Geplaatst in Blog

Algemeen

Fix:

Bij het toepassen van een datumfilter op een lijst werd de laatste dag niet altijd meegenomen in het filter. Dit is aangepast.


Inkomsten

Nieuw:

Er is een basisfunctie toegevoegd om de layout van facturen, offertes en proforma’s aan te passen: elementen op het document kunnen aan- en uitgezet worden en de positie kan worden gewijzigd.

Nieuw:

Het is nu mogelijk om het algemene lettertype te selecteren bij de layout-instellingen van facturen, offertes en proforma’s.

Verbetering:

Het herinneringsschema kan nu in meerdere talen worden ingesteld.

Fix:

Bij een aantal factuur layouts werd het btw-nummer van de klant niet weergegeven op het scherm maar wel afgedrukt op de PDF. Dit is aangepast; de weergegeven gegevens op het scherm en de PDF komen nu weer overeen.

Fix:

Bij het maken van een Factuur werkte de preview functie van de geselecteerde layout niet meer. Dit is opgelost.


Inbox

Verbetering:

Het standaard filter in de overzichten met inkoop- en verkoopfacturen is aangepast naar huidige maand in plaats van huidig jaar, zodat het overzicht sneller wordt geladen.


Kas en Bank

Verbetering:

Het standaard filter op een bankoverzicht is aangepast naar huidige maand in plaats van huidig jaar, zodat het overzicht sneller wordt geladen.


Relaties

Nieuw:

Het toekennen van rechten en rollen aan medewerkers is nu beschikbaar. Met dit uitgebreide rechtensysteem kan voor een medewerkerslogin worden ingesteld welke mappen, overzichten en functies de medewerker kan zien en gebruiken. Rollen zijn voor ingevulde samenstellingen van rechten.

Nieuw:

Het is nu mogelijk om projecten aan te maken op de tab ‘Projecten’ op de klantkaart. Op deze tab kunnen projecten worden aangemaakt. Bij het invoeren van verkoop- en inkoopboekingen is het vervolgens mogelijk om een project te selecteren.

Nieuw:

De rollen van het rechtensysteem, d.w.z. een vooraf bepaalde samenstelling van rechten zoals ‘Rol Verkoop’, kunnen worden onderhouden in de map Relaties > Instellingen relatiegegevens > Rollen.

Nieuw:

De medewerker specifieke instellingen voor het gebruik van de Uren module zijn nu beschikbaar. Op de medewerkerskaart kan op de tab Uren een standaardtarief, het verwachte aantal uren per dag en per week en de gewenste groepering voor urenregistratie worden gekozen.


Product

De voorraadinstellingen voor producten zijn nu beschikbaar. Op het tabblad ‘Voorraad’ bij een product kunnen de o.a. vaste verrekenprijs, minimum voorraad en grootboekrekeningen voor kosten en activa worden gekozen.


Cashr

Nieuw:

In de map Cashr > Instellingen > Overzicht kassa’s kunnen nu alle recente en in het verleden aangesloten Cashr devices worden bekeken. Het aanklikken van een device opent de instellingen van die kassa;

  • Softwareversie
  • Sorteervolgorde
  • Detailhandel/horeca
  • Kassagroep
  • Schermindeling
  • Lettergroottes
  • Plattegrond


Belastingen

Fix:

De ICP-opgave kon niet in alle gevallen vanuit Reeleezee worden verzonden naar de Belastingdienst. Dit is opgelost.


Uren

Nieuw:

De functie ‘Mijn tijd en kosten’ is toegevoegd in de map Uren. Met deze functie kunnen medewerkers hun eigen uren invoeren. Deze ingevoerde timesheets kunnen in het overzicht ‘Beheer tijd en kosten’ worden gecontroleerd, goedgekeurd, en doorgezet naar een urenspecificatie. Urenspecificaties kunnen vervolgens worden gefactureerd.