Release notes versie 43

Geplaatst op Geplaatst in Blog, Release notes

Algemeen

Nieuw:

In de instellingen-wizard is tekstuele uitleg toegevoegd over het format van het in te voeren BTW-nummer.

Fix:

In de gebruikersinstellingen waren de toelichtende teksten bij de instelling Toetsenbord/muis Touch omgedraaid. Dit is hersteld.


Accountant

Nieuw:

Voor accountants die Reeleezee Accounting gebruiken is het nu mogelijk om nieuwe administraties aan te maken op basis van zelfgemaakte en/of Reeleezee templates, in de map Accountant > Administraties > beheer.

Nieuw:

In een Inhouse administratie wordt nu op de pagina ‘Abonnementsgegevens’ het verbruik van de scans weergegeven.


Inkomsten

Verbetering:

In de layout-editor van facturen zijn nieuwe instellingen toegevoegd aan de elementen op de factuur. Deze konden al worden verplaats, verwijderd of toegevoegd. Het is van elk veld nu ook mogelijk om de volgende eigenschappen aan te passen:

  • Lettertype
  • Lettergrootte
  • Vet/cursief
  • Uitlijning
  • Tekstkleur
  • Achtergrondkleur


Kas en Bank

Verbetering:

Het boeken van een betaling in de bank is veel sneller geworden. De regel die wordt geboekt blijft in beeld, in plaats van dat de lijst wordt herladen en naar de bovenste betaling springt.

Nieuw:

Kasregels die worden aangemaakt moeten altijd op een genummerd kasblad worden geplaatst. Het is nu mogelijk om deze genummerde kasbladen zelf aan te maken.


Relaties

Verbetering:

Er zijn verbeteringen in de performance in administraties met grote hoeveelheden klanten doorgevoerd. Er wordt nu ook een status weergegeven als u lange lijsten klanten opvraagt, bijvoorbeeld bij het maken van een factuur.


Product

Verbetering:

Er zijn verbeteringen in de performance in administraties met grote hoeveelheden producten doorgevoerd. Er wordt nu ook een status weergegeven als u lange lijsten producten opvraagt, bijvoorbeeld bij het maken vaan factuur.


Financieel

Nieuw:

Er is een menu voor het ‘Onderhoud systeemrekeningen’. De rekeningen die aangepast kunnen worden zijn voornamelijk de systeemrekeningen die voor het ‘Intern periodiek rapport’ gebruikt worden. Dit rapport is opvraagbaar in de map Rapporten > Financieel.

Fix:

In sommige gevallen leverde een klik op een verdichting in de W&V-rekening niet de verwachte groottboekkaart met saldi op. Dit is aangepast.


Belastingen

In het overzicht met BTW-aangiften worden onderin de eventuele suppletie OB’s getoond. Hierbij werd een uiterste inzenddatum getoond terwijl dat helemaal niet van toepassing is. Dit is dan ook weggehaald.


Cashr

Cashr:

In de map Cashr is onder instellingen een nieuw cashr menu is toegevoegd ‘PIN-Terminals’. Met behulp van de + kan een wizard worden gestart waarmee een PIN-terminal kan worden toegevoegd.

Cashr:

In de map Cashr is onder instellingen een nieuw cashr menu is toegevoegd ‘Printers’ Met behulp van de + kan een wizard worden gestart waarmee een bonprinter kan worden toegevoegd.

Cashr:

De instellingen per kassa zijn uitgebreid. Er is een tabblad ‘Kassabon’ bijgekomen waar de opmaak van de kassbon kan worden worden ingesteld. De instellingen op het tabblad ‘Algemeen’ zijn nu compleet.


Rapporten

Nieuw:

Het rapport ‘BTW overzicht per product’ is nu beschikbaar in Rapporten > Kassa.

Nieuw:

Het rapport ‘Omzet per product’ is nu beschikbaar in de map Rapporten > Kassa.

Nieuw:

Het rapport ‘Detailed Invoice List’ is nu beschikbaar in de map Rapporten > Klanten.