Release notes versie 45

Geplaatst op Geplaatst in Blog

Algemeen

Nieuw:

Het is nu mogelijk om inkoop-, verkoop- en kas & bank boekingen te verdelen over meerdere maanden of grootboekperiodes. Hiermee kunnen de huurkosten van een auto bijvoorbeeld verdeeld worden over 12 maanden.

In de boekhoudkundige instellingen kan worden ingesteld dat er i.p.v. een verdeling over maanden een verdeling over grootboekperiodes toegepast mag worden. Deze alleen beschikbaar als het boekjaar ook is verdeeld over grootboekperiodes die afwijken van de reguliere kalendermaand. Op de boeking is het veld ‘Boeking verdelen over’ te vinden onder ‘Toon meer velden’ boven in de boeking.

Nieuw:

Het is nu mogelijk om inkoop- en verkoopboekingen te kopiëren.

Fix:

Het was niet mogelijk om te switchen tussen administraties op een Android telefoon; dit is opgelost.

Fix:

Verbetering: de periodeaanduiding van het bedrijfsresultaat in het Dashboard werd in enkele gevallen niet weergegeven. Dit is aangepast.

Fix:

Het totaalbedrag in de export van het factuur- en uitgavenoverzicht werd niet altijd correct weergegeven; dit is opgelost.


Inkomsten

Nieuw:

Het onderdeel prijsbeheer bij de module Periodieke facturen is nu ook beschikbaar. Hiermee kunt u centraal de prijs van een product dat op meerdere abonnementen gebruikt wordt aanpassen.

Verbetering:

Bij gebruik van Reeleezee Factuur zonder Reeleezee Administratie kan een factuur nu op ‘Betaald’ gezet worden. Op een openstaande factuur is de optie ‘Registreer betaling’ beschikbaar. Hierbij kunnen de datum, omschrijving en het betaalde bedrag ingevoerd worden.


Uitgaven

Nieuw:

Boekingen in de map Uitgaven kunnen worden verrekend, door deze aan te vinken en rechtsboven te kiezen voor “Verrekenen”.

Kas en Bank

Nieuw:

Het is mogelijk om meerdere bank- en kasregels tegelijk te boeken op eenzelfde grootboekrekening. Tot voor kort kon dat alleen als verkoop- of inkoopboeking worden verwerkt. Hierop is nu een uitbreiding gemaakt: ook memoriaalboekingen en kas/bank boekingen kunnen nu verwerkt worden op deze manier. Om de regels te boeken vinkt u ze eerst aan in het overzicht in de bank en kiest dan onder het opties-icoon voor ‘Serie boeken’.

Let op: De omschrijving van deze optie is aangepast van ‘Batch boeking’ naar ‘Serie boeken’ om het onderscheid met het boeken van betaalbatches te verbeteren.

Verbetering:

In het overzicht van ontvangen en verzonden bankbestanden is een jaar- en maand-filter toegevoegd. Ook is het maandfilter standaard op de huidige maand ingesteld. Hierdoor reageert de lijst veel sneller.

Verbetering:

Als u veel met de kas werkt maakt u ook kasbladen aan. Bij het toewijzen van kasregels aan kasbladen worden nu de genummerde kasbladen aflopend gesorteerd. Dit betekent dat de meest recente boven in de lijst wordt getoond.

Fix:

In het bankoverzicht kan weer worden gesorteerd op Datum, en werkt de paginering weer als je het aantal items per pagina aanpast.


Financieel

Verbetering:

Aanpassingen in boekingsrubrieken en grootboekrekeningen zijn nu direct zichtbaar. Eerder waren aanpassingen pas na uitloggen en opnieuw inloggen zichtbaar.


Uren

Verbetering:

Er is een status filter toegevoegd aan het projecten overzicht in de map Uren > Instellingen > Projecten.


Vaste Activa

Nieuw:

De Vaste Activa module is nu beschikbaar. Met deze module kunnen automatisch afschrijvingen worden gedaan op bedrijfsmiddelen op de balans.

Verbetering:

Naast het invoeren van vaste activa door middel van inkoopboekingen kunnen ook de al bestaande bedrijfsmiddelen worden opgenomen in de vaste activa lijst.
De startdatum en de -waarde van het moment dat ze in de vaste activa lijst worden opgenomen kan worden opgegeven. Vanaf die datum en waarde zal de afschrijving automatisch verwerkt worden. Voor het vastleggen van de historie kunnen de originele aankoopdatum en aankoopbedrag opgegeven worden.


Instellingen

Verbetering:

Belangrijk: als u de heldpesk toegang geeft tot uw administratie, moet u nu een einddatum voor die toegang opgeven. Dit voorkomt dat de toegang altijd open blijft staan, tenzij u daar bewsut voor kiest.