Release Notes versie 96

Geplaatst op Geplaatst in Blog, Release notes

Dit zijn de Release Notes van versie 96. De nieuwe versie wordt voor u klaargezet, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen in deze versie. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen op 0346-258088.

 

Map Inkomsten

[Nieuw]

Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels voor het aangeven van telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten (digitale diensten) gewijzigd. Deze diensten worden nu belast in het land waar uw klant woont of is gevestigd. Om te voorkomen dat u zich in elke EU-lidstaat waar u digitale diensten levert moet registreren, is vanaf 1 januari 2015 de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS) ingevoerd. Met deze regeling kunnen ondernemers de btw over deze digitale diensten aangeven via één lidstaat van de EU; het land waar de ondernemer hiervoor geregistreerd staat. Meedoen is niet verplicht; ondernemers die geen gebruik maken van deze regeling moeten zich registreren, aangifte doen en btw betalen in alle lidstaten waar hun afnemers wonen. Meer informatie over de MOSS-regeling vindt u hier.MOSS-transacties kunnen als volgt correct in Reeleezee worden verwerkt.

1)  Producten waarop (mogelijk) de MOSS regeling toegepast moet worden kunnen als ‘Dienst’ worden aangemerkt, en worden voorzien van een MOSS btw-tarief. Voor levering in NL heeft dit geen gevolgen.

release96-001_500x414

2)  Omdat de MOSS regeling alleen van toepassing is op diensten aan particulieren in andere EU-lidstaten, dient vervolgens op een Factuur via de knop ‘Opties’ worden aangegeven dat het een particuliere dienstverlening betreft:

Release 96-002

3)  Als op die Factuur vervolgens ook een adres in een andere EU-lidstaat wordt ingevoerd, zijn de btw-tarieven van die EU-lidstaat beschikbaar op de factuurregel waar de MOSS-dienst wordt gekozen.(Als een adres in NL wordt gekozen, wordt het juiste NL btw-tarief gebruikt).

release96-003_500x183

[Fix]

Op verkoopfacturen kunnen tekstvelden zoals “Betreft” en “Toelichting betaling” worden voorzien van elementen zoals [datum], [factuurnummer] en [betalingstermijn], die dynamisch worden ingevuld per verkoopfactuur. Het element [betalingstermijn] werd hierbij in enkele gevallen niet goed weergegeven. Dit is opgelost.

release96-004_495x105

[Fix]

Op abonnement sjablonen en abonnementen werden de bedragen van producten en diensten altijd exclusief btw weergegeven, ook als de algemene instelling hiervoor op “Toon bedragen inclusief btw” stond. Dit is verholpen: de bedragen op abonnementen zijn nu conform de algemene instelling voor incl of excl. btw.

[Fix]

Kassabonnen met de status ‘Nog af te rekenen’ kunnen met de knop ‘Factureren’ naar een factuur worden overgezet. Deze handeling kon een foutmelding veroorzaken. Dit is opgelost.

[Fix]

In het Overzicht facturen werkten de filters niet meer naar behoren. Dit is verholpen.

[Fix] De zoekfunctie in het Overzicht layouts kon onvolledige resultaten opleveren. Dit is verholpen.

[Fix]

Het aanpassen van een klantadres op een factuur kon tot gevolg hebben dat het adres op de betalingsherinneringen voor die factuur niet meer werd weergegeven. Dit is verholpen.

 

 

Map Uitgaven

[Fix]

Het wisselen van de menuweergave van de ondernemersmappen naar de verticale accountantsvariant – en weer terug, had tot gevolg dat de medewerkers instelling ‘Gebruik grootboekrekeningen met type boeking’ werd gewijzigd naar ‘Gebruik boekingsbonsoorten’. Deze instelling is niet langer afhankelijk van de geselecteerde menuweergave.Release 96-005

 

 

Map Inbox: Scan & Boek

[Verbetering]

De herkenning van creditfacturen en negatieve bedragen op facturen is sterk verbeterd. 

[Verbetering]

De zoekfunctie in de map Inbox is verbeterd. Er kan nu ook worden gezocht op datum en bedrag.release96-006_490x115

[Fix]

In enkele specifieke gevallen was de weergegeven datum in het stempel op een boekingsbon niet gelijk aan de datum van de herkende scan of PDF. Dit is opgelost
[Fix] Een ingevoerde verkoopfactuur werd soms niet weergegeven in het Overzicht verkoopfacturen in de map Inbox. Dit is opgelost.

 

Map Kas & Bank

[Nieuw]

KNAB spaarbank, Raiffeisen Bank, Deutsebank, Ten Cate & Cie, National Bank AG en HSBC zijn toegevoegd aan de selectie van banken waaruit kan worden gekozen bij het aanmaken van een bankrekening.

[Nieuw]

Voorheen kon een btw-aangifte alleen voor het volledige openstaande bedrag worden toegevoegd aan een betaalopdracht. Het is nu mogelijk om de betaling van een btw-aangifte op te splitsen als deze wordt geselecteerd bij het aanmaken van een betaalopdracht.

[Verbetering]

Het verwerken van bank importbestanden met een groot aantal transacties kon een aantal minuten duren. De performance op dit punt is sterk verbeterd, waardoor de verwerkingstijd van grote importbestanden aanzienlijk is ingekort.


 

Map Relaties

[Verbetering]

De Overzichten van Klanten, Leveranciers en Medewerkers tonen nu standaard het E-mailadres en de Plaats van een relatie.

release96-007_492x110

[Verbetering]

De grootboekrekening voor de posten Debiteuren en Crediteuren kan nu per klant en per leverancier respectievelijk worden ingesteld op het tabblad ‘Financieel’.release96-008_496x185

Map Uren

[Nieuw]

Als er een bedrijfslogo is ingesteld dan wordt het logo nu ook getoond op uitgeprinte Urenspecificaties

release96-009_500x144

[Fix]

Bij het invoeren van uren op een Project kon de lijst met beschikbare Projecten ook reeds afgeronde of inactief gemaakte projecten weergeven. Dit is aangepast.

Map Producten

[Nieuw]

Het corrigeren van de voorraad is eenvoudiger gemaakt. Er hoeft geen inkoopboeking meer te worden aangemaakt om aantallen van voorraadproducten aan te passen.Gebruikers van Reeleezee Voorraad hebben in de map Producten een speciaal overzicht waar de aantallen van de voorraadproducten wordt weergegeven. Dit overzicht toont per product de voorraad zoals deze bekend is in de administratie. Het is nu mogelijk om voorraadcorrecties direct door te voeren in dit overzicht:

release96-010_494x105

Gebruikers kunnen in dit overzicht een product aanklikken en het aantal aanpassen naar de daadwerkelijke voorraad. Er wordt voor deze handeling op de achtergrond automatisch een correctieboeking aangemaakt op de juiste grootboekrekeningen, afhankelijk van de gekozen methode voor voorraadwaardering.
Deze voorraadcorrecties worden gedetailleerd weergegeven in een apart Overzicht in de map Producten:

release96-011_500x178


 

Map Financieel

[Nieuw]

Een eerste basisversie van de module Vaste Activa is beschikbaar. Dit is een aanvullende module op Reeleezee Administratie Business en Premium. In deze eerste versie is het mogelijk om het grootboek zodanig in te richten dat een inkoopfactuur van boven de €450,- resulteert in de automatische vastlegging van een vast activum, oftewel als waarde op de balans:

financieel1_498x360

Uiteraard is deze drempel instelbaar:

financieel2_490x75

Dit vast activum wordt vervolgens automatisch afgeschreven in waarde volgens de ingestelde afschrijvingsmethode en periode.

financieel3_493x125

In de Startgids Vaste Activa leest u meer over het instellen en gebruiken van de module Vaste Activa.

In de komende versies zal de functionaliteit van de module Reeleezee Vaste Activa verder worden uitgebreid met o.a:

* Bestaande activastukken registreren zonder inkoop-factuur;
* Vaste activa opvoeren vanuit de beginbalans en het memoriaal;
* Instellen van een restwaarde per vast activum;
* Toepassen van herwaardingen;
* Uitgebreide rapportages

 


Map Rapporten

[Fix]

Het rapport ‘Winst & Verliesrekening met voorgaand jaar op nr.’ kon niet meer worden gegenereerd. Dit is verholpen.

[Fix]

Het rapport ‘Uren project’ onder de categorie ‘Medewerkers’ kon fouten bevatten als deze werd opgevraagd voor klanten met meerdere urenprojecten. Dit is opgelost.

 

Map Kassa

[Verbetering]

De manier waarop kassabonnen die als eigen verbruik, breuk & bederf en representatiekosten worden verwerkt is aangepast.release96-012

Het aangeslagen bedrag wordt nu credit geboekt op de nieuwe grootboekrekening ‘7050 Correctie inkoop’ in plaats van op ‘2100 Nog te rubriceren ontvangsten’. 2100 is een rekening waar u als ondernemer niet eenvoudig een boeking op kunt maken waardoor het saldo op deze rekening in de oude situatie vaak bleef oplopen. Op de nieuwe rekening 7050 heeft u deze vrijheid wel.

U bepaalt zelf hoe u het saldo dat op deze rekening ontstaat verder in uw administratie verwerkt, bijvoorbeeld door het weg te boeken naar een kostenrekening. N.B. Het kan zijn dat grootboekrekeningnummer 7050 in uw administratie al in gebruik was. U vindt ‘Correctie inkoop’ in dat geval onder nummer 7058 of 70500.

 

Map Instellingen

[Fix]

Het aanmaken van een nieuwe grootboekrekening in de map Instellingen > Onderhoud grootboekrekeningen kon een foutmelding opleveren. Dit is opgelost.