Release Notes versie 99 – Next Generation

Geplaatst op Geplaatst in Release notes

Dit zijn de release notes van versie 97 en 99. Versie 99 is de opvolger van versie 97. De onderdelen van versie 98 zijn in versie 99 samengevoegd. De nieuwe versie is inmiddels beschikbaar. Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste veranderingen in deze versie. Voor meer informatie hierover kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze Helpdesk op 0346-258088 of support@reeleezee.nl.

 

 

Inkomsten/Verkoop

[Verbetering]

Bij de opmaak van de pakbon kan nu onder ‘Instellingen’ het papierformaat worden ingesteld.release-notes-99-001-pakbon-layout_498x275

[Verbetering]

De snelheid van het openen en opslaan van een verkoopfactuur is sterk verbeterd.

[Verbetering]

Als er verkoopfacturen werden geimporteerd met behulp van een xml-bestand ‘Saldo detail’ werd de naam van de klant als ‘Onbekend’ verwerkt. Dit is nu opgelost.

[Verbetering]

Het afdrukken van het overzicht Betalingsherinenringen is weer mogelijk

 

 

Inbox

[Verbetering]

De snelheid van opvragen van de lijst gescande inkoopfacturen in de Inbox is verbeterd

Kas & Bank

[Nieuw]

De batchboeking die u kunt doen in kas en bank is uitgebreid met het type boeking ‘Kas & Bank, Kosten & Opbrengsten’ en ‘Memoriaal’. Tot voor kort kon u alleen op deze efficiënte manier inkoop- en verkoop boekingen invoeren.De batchboeking vindt u onder de knop ‘Opties’ en kunt u toepassen als u meerdere regels in de bank en bank selecteert.

release-notes-99-002_500x194

De nieuwe opties zijn goed toe te passen bij het overboeken vanuit de bank naar bijv. een pin tussenrekening als u werkt met Cashr.

[Verbetering]

Bij het handmatig importeren van bankbestanden met regels die al in de administratie stonden, werd onterecht een foutmelding gegeven.

U krijgt nu weer een dialoog met de juiste melding, namelijk dat de afschriftregels niet  geimporteerd konden worden omdat deze al in de administratie staan.

release-notes-99-003_499x125

[Verbetering]

De BIC code van de ASN bank is aangepast naar ASNBNL21.

[Verbetering]

In sommige situaties werden van afschriftregels van ING rekeningen de omschrijvingen niet volledig getoond. Dit is verholpen.


 

Relaties

[Nieuw]

Op de klantkaart is het mogelijk gemaakt om een openstaande verkoopfactuur direct te crediteren en af te boeken. Het is dan niet nodig om eerst zelf een creditnota te maken. Door op de tab ‘Samenvatting’ een openstaande post aan te vinken krijgt u onder de knop ‘Opties’ deze mogelijkheid.

release-notes-99-004_500x305

[Verbetering]

Bij het wijzigen van de naam van een klant werd onterecht een doorlopende SEPA incassomachtiging teruggezet van ‘Volgende’ naar ‘Eerste’. Dit is opgelost

Producten/Voorraad

[Verbetering]

In het overzicht ‘Voorraad correcties’ in de map/het menu ‘Producten’ wordt nu onderin de totale voorraadwaarde na correcties getoond.

Abonnementen

[Verbetering]

Een aangemaakt abonnement met regels, die per saldo op een totaalbedrag van 0 uitkwamen, genereerde geen factuur. Dit is verholpen

[Verbetering]

Het abonnementen overzicht kan weer afgedrukt worden.


 

Belastingen

[Verbetering]

In vorige versies kreeg een BTW-aangifte standaard de betaalwijze ‘Overig betaald’ mee en kon de datum van betaling niet aangepast worden. Dit is verbeterd.

Een BTW-aangifte krijgt nu standaard de betaalwijze ‘overschrijving’. Daarnaast kunt u bij het verzenden van de aangifte de gewenste betaaldatum invoeren. Als u betalingsopdrachten vanuit uw Reeleezee administratie naar de bank verstuurt, dan wordt voor de betaling van de BTW-aangifte de hier ingestelde datum toegepast.

release-notes-99-005_498x405


Financieel

[Nieuw]

Als de voorraad functionaliteit wordt gebruikt, kan nu op de beginbalans de voorraad van een product ingevoerd worden. Bij het invoeren van de waarde op de juiste balansrekening kunt u direct het product kiezen en het aantal invullen.

release-notes-99-006_500x158

[Verbetering]

Bij het maken van een memoriaalboeking worden voortaan alle grootboekrekeningen getoond. Die rekeningen waar het volgens de instellingen niet toegestaan is om op te boeken, worden nu in grijs weergegeven.

Zodra u een van die rekeningen selecteert krijgt u direct de mogelijkheid om het selecteren van de grootboekrekening mogelijk te maken.

release-notes-99-007_499x273

[Verbetering]

Op grootboekkaarten van kosten- en opbrengstenrekeningen wordt weer het eindsaldo getoond.

[Verbetering]

De balans die op het scherm wordt opgevraagd in ‘Horizontale opstelling (op nummer)’ wordt nu weer volledig in de breedte op het scherm getoond.

[Verbetering]

Op een grootboekkaart kan de journaalpost van een voorraadcorrectie opgevraagd worden. 

release-notes-99-008

 

PDF Rapporten

[Nieuw]

In de categorie ‘Producten’ is een nieuw ‘Rapport voorraad’ beschikbaar gekomen. In dit rapport wordt per product de aantallen in voorraad getoond op de gekozen peildatum.

[Verbetering]

In incidente situaties werden op een afdruk van het uitgaven-overzicht de bedragen x 100 getoond. Dit is verholpen.

 

Accountant

[Verbetering]

Bij het aanmaken van een inhouse administratie is het niet meer verplicht om een bankrekening in te voeren.

 

Budgetten

[Verbetering]

In sommige gevallen toonde de budget rapportage niet de juiste getallen. Dit is verholpen.

 

Dashboard

[Verbetering]

Op het dashboard worden weer de openstaande bedragen van BTW-aangiften getoond.release-notes-99-009