Reeleezee Klachtencentrum

Klanten die een klacht hebben, willen graag gehoord worden. Het indienen van een klacht, kan op deze plek.

Door middel van het formulier kunnen wij adequaat actie ondernemen. Omschrijf de klacht zo gedetailleerd mogelijk en upload indien relevant en mogelijk een screenshot. U krijgt een bevestiging na het ontvangen van de klacht. Het indienen zal resulteren in een oplossing voor een andere aanpak, werkwijze of in het zwaarste geval zelfs tot een verzoek tot aanpassing van de programmatuur.

Afhandeling

De helpdesk streeft er naar binnen één week na ontvangst te reageren op uw klacht.

Indienen klacht

Het wordt aanbevolen om uw klacht middels het formulier op deze pagina in te dienen. Dit geeft u de mogelijkheid de gebeurtenis goed te documenteren, en staat het geheel meteen zwart-op-wit.

U kunt uw klacht op de volgende manieren naar ons versturen:

  1. Het invullen van het formulier.
  2. E-mailen naar: support@reeleezee.nl onder vermelding van Klacht: [onderwerp klacht] in het onderwerp van uw verstuurde e-mail.
  3. Telefonisch contact
  4. Schriftelijk. U kunt uw klacht ook per brief naar ons sturen. Gebruik hiervoor het volgende adres:
Reeleezee BV
T.a.v. Klachtafhandeling
De Corridor 5A
3621 ZA Breukelen