Startgids: Bankoverboekingen

Geplaatst op Geplaatst in Startgidsen

In uw Reeleezee administratie houdt u de saldi van al uw zakelijke bankrekeningen bij. In de praktijk zult u wel eens een bedrag van de ene naar de andere zakelijke rekening overboeken. Voorbeeld hiervan is het overboeken van de standaard betaalrekening naar een spaarrekening van uw bedrijf. In uw administratie staan er dan 2 afschriftregels, een met een bedrag ‘af’ en een met een bedrag ‘bij’, die beiden verantwoord moeten worden. In Reeleezee kunt u dit doen door voor deze beide afschriftregels maar één boekingsbon aan te maken. Hiermee houdt u het overzichtelijk want u kunt altijd terugvinden naar welke rekening het bedrag is overgeboekt. In deze startgids vindt u de uitleg van het verwerken van deze interne bankoverboeking ervan uitgaande dat u de afschriftregels van beide bankrekeningen geïmporteerd heeft.

1De eerste afschriftregel verantwoorden

U begint met het verantwoorden van de eerste afschriftregel. U gaat in de map Kas & Bank naar het maandoverzicht van de bankrekening waarvan u geld heeft overgemaakt naar de andere zakelijke rekening en zoekt de betreffende afschriftregel erbij. Onder deze regel zal in het rood ‘Nog te boeken’ vermeld staan.

U beweegt met de muis over de betreffende afschriftregel die aangeeft dat het bedrag is afgeschreven. Vervolgens klikt u op de knop ‘Nieuwe boeking’.

startgids-bankoverboekingen-1

U krijgt nu aan de rechterzijde een nieuwe boekingsbon te zien die u gaat invullen. U kunt meteen bij ‘Boeking’ het woord ‘bankoverboeking’ intikken. U krijgt dan ‘Bankoverboeking (intern)’ te zien. In het lijstje eronder kunt u de rekening kiezen waar het bedrag naar is overgemaakt, bijvoorbeeld de spaarrekening.

startgids-bankoverboekingen-2

U kunt bij ‘Boeking’ echter ook de naam of het rekeningnummer intikken van de bankrekening waar het bedrag naar is overgemaakt.

startgids-bankoverboekingen-3

In beide gevallen zult u bij ‘Bankoverboeking (intern)’ uitkomen en heeft u als specificatie de andere bankrekening gekozen. U kunt nog een referentie invullen en de omschrijving aanpassen. Klik vervolgens op ‘Boeken’.

2Bankafschrift bekijken

De afschriftregel op de eerste bankrekening is nu met een bon verantwoord en is daarmee compleet. Mocht u later willen weten naar welke rekening het bedrag is overboekt, dan hoeft u alleen maar op de onderste helft van de regel te klikken. U krijgt dat de samenvatting van de boeking te zien, aan de rechterzijde van het scherm.

U zult in deze fase zien dat de bon de status ‘Openstaand’ heeft. Dit betekent dat u de bon nog moet koppelen aan de afschriftregel op de tweede bankrekening.

3De tweede afschriftregel verantwoorden

Nu gaat u de overboeking op de tweede bankrekening verwerken. De afschriftregel op de tweede bankrekening die aangeeft dat er een bedrag is bijgeschreven gaat u nu verantwoorden met de boekingsbon die u zojuist heeft aangemaakt.

U gaat in de map Kas & Bank naar het maandoverzicht van de bankrekening waar het bedrag naar is overgemaakt en zoekt de afschriftregel erbij. Mogelijk heeft deze al een groene vermelding omdat Reeleezee de bijbehorende boeking al herkend heeft. U beweegt met de muis over de betreffende afschriftregel, die aangeeft dat het bedrag is afgeschreven, en klikt op de knop met de groene vermelding.

startgids-bankoverboekingen-5

Door dit te doen zoekt Reeleezee voor u de boekingsbon erbij die u in stap 1 heeft aangemaakt en koppelt deze meteen aan deze afschriftregel. U heeft hiermee de ‘Openstaande post’ afgeboekt. Indien u geen knop met een groene vermelding krijgt, kunt u de knop ‘Openstaande post’ aanklikken. U krijgt dan de mogelijkheid om in de lijst met openstaande boekingen de juiste boeking te selecteren. Daarna klikt u op ‘Boeken’.

4Bankafschrift bekijken

De afschriftregel op de tweede bankrekening is nu met dezelfde bon verantwoord en is daarmee ook compleet.

startgids-bankoverboekingen-6

Mocht u later willen weten naar welke rekening het bedrag is overboekt, dan hoeft u alleen maar op de onderste helft van de regel te klikken. U krijgt dat de samenvatting van de boeking te zien, aan de rechterzijde van het scherm. Dit is precies dezelfde boeking die u ook vanuit de andere afschriftregel kunt opvragen. U kunt dit zien aan het unieke boekstuknummer.

U zult in deze fase zien dat de bon de status ‘Geboekt’ heeft. Dit betekent dat u de overboeking op de beide bankrekeningen correct heeft verwerkt.