Startgids: BTW-correcties icm periodieke facturen

Geplaatst op Geplaatst in Startgidsen

Dit document geeft uitleg over het maken van btw-correcties naar aanleiding van de btwverhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012, in combinatie met de Periodieke Facturen (Abonnementen) module. Dit document is een aanvulling op de Startgids BTW-verhoging.

1BTW-verwerking i.c.m. periodieke facturen

Voor maandabonnementen of kwartaalabonnementen waarvan de nieuwe periode begint op 1 oktober, wordt automatisch vanaf 1 oktober het 19 % NL, Hoog Tarief vervangen door het nieuwe 21% NL, Hoog Tarief. Hiervoor hoeft u geen actie te ondernemen.

Voor jaarabonnementen waarvan de laatste periode is gestart tussen 1 januari en 1 oktober 2011, of kwartaalabonnementen waarvan de laatste periode is gestart tussen 1 augustus en 1 oktober 2012, geldt dat de btw-verhoging in de gefactureerde periode valt. Als u over het totale factuurbedrag van deze abonnementen het 19% btw-tarief heeft opgevoerd, moet u een btw-correctie maken over de periode vanaf 1 oktober 2012, omdat vanaf deze periode het 21% btw-tarief moet worden opgevoerd volgens de Belastingdienst.

Voorbeeld
Een ondernemer levert een hosting service en factureert per jaar. De factuur over 2012 bedraagt 1200 euro, exclusief 19% btw . De factuur is begin januari 2012 aangemaakt en verzonden naar zijn klant. Voor de periode oktober 2012 tot december 2012 moet een btw-correctie gemaakt worden.

Het correctiebedrag kan in dit specifieke voorbeeld als volgt berekend worden:

Bedrag excl. BTW in % BTW in Euro’s
Hosting abonnement 1 jaar (al gefactureerd) 1200 19% 380
Hosting abonnement 3 maanden (BTW al gefactureerd via 19%) 300 19% 57
Hosting abonnement 3 maanden (BTW 21% te factureren i.p.v. 19% vanaf 1 oktober 2012) 300 21% 63
Correctiebedrag op BTW aangifte 63 – 57 = 6 euro

De ondernemer heeft nu 3 mogelijkheden:

De btw-verhoging doorbelasten aan de klant
binnen de huidige periode OF
in de factuur voor de volgende periode
De btw-verhoging niet doorbelasten aan de klant en voor eigen rekening nemen.

2De btw- verhoging doorbelasten aan de klant binnen de huidige periode

In deze situatie wordt er een factuur verstuurd waarin alleen het btw-bedrag wordt gefactureerd. Er wordt uitgegaan van het eerder genoemde voorbeeld.

Op de factuur plaatst u 2 factuurregels; op de eerste factuurregel het abonnementstarief voor het 4e kwartaal met het nieuwe 21% btw percentage, en op de tweede factuurregel wordt het al eerder gefactureerde abonnementstarief voor het 4e kwartaal met het oude 19% btw percentage in mindering gebracht. Het verschil tussen de 2 factuurregels zorgt ervoor dat alleen het bedrag van de btw-correctie wordt gefactureerd. Dit bedrag wordt na het boeken van de factuur meegenomen op de btw-aangifte van de betreffende periode.

3De btw- verhoging doorbelasten aan de klant in de factuur voor de volgende periode

U moet het btw-correctiebedrag in deze situatie handmatig opvoeren op de btw-aangifte. Deze handmatige correctie op de btw-aangifte kan gedaan worden door in de kolom 1c in de regel “Op aangifte” bij “Totaal BTW” het btw bedrag aan te passen. Er wordt hier uitgegaan van het eerder genoemde voorbeeld waar een correctie van 6 euro te betalen plaatsvindt.

NB: U kunt de correctie desgewenst ook in kolom 1a opvoeren, de Belastingdienst heeft geen voorkeur. Om het onderscheid tussen uw correctiebedrag(en) btw en uw normale verkoopfacturen te maken, is opvoering van het btw-bedrag in kolom 1c een handige oplossing.

Als u de aangifte definitief maakt, wordt het verschil tussen de kolom “Berekend en afgerond” van 6 euro debet geboekt op de
grootboekrekening 2103 Aansluiting OB aangifte.

De jaarfactuur aan uw klant over de periode 2013 moet er bij doorbelasting van de btw als volgt uitzien:

Voor het eerder opgegeven correctiebedrag op de aangifte van het 4e kwartaal, moet dit geboekt worden als omzet, waarbij “0% NL, Geen BTW (Vrijgesteld)” geselecteerd moet worden. Het btw-correctiebedrag wordt nu als omzet geboekt.

Om dit nu te corrigeren naar het eerder genoemde verschil in de btw aansluiting, moet in het memoriaal onderstaande boeking gemaakt worden waarin dit wordt opgeheven.

4De btw- verhoging niet doorbelasten aan de klant en voor eigen rekening nemen.

Wanneer u er voor kiest om de btw-verhoging niet door te belasten aan de klant, en dit als eigen kosten te nemen, moet u een boeking maken waarin u alleen de btw boekt. U zorgt er zo voor dat u de correctie btw bedragen voor de al eerder verstuurde facturen meegenomen worden op uw aangifte omzetbelasting. Afhankelijk van de periode waarin u aangifte omzetbelasting moet doen zal dit voor de maanden oktober, november en december (maandaangifte) of voor het 4e kwartaal (kwartaalaangifte) gelden.

Uitgaande van het eerder genoemde voorbeeld, moet er 6 euro gecorrigeerd worden. Dit kan gedaan worden via de map Inkomsten- Boekingsbonnen. De boeking moet er in dit geval als volgt uitzien:

Totaalbedrag: 6 euro
Regel 1 : 300 euro boeken tegen 21%
Regel 2: -300 euro boeken tegen 19%

Nadat u deze boekingsbon geboekt heeft, moet u de openstaande post hiervan afboeken tegen een kostenrekening, aangezien u de kosten van deze btw-wijziging op u neemt. Deze afboeking doet u via het dagboek verrekeningen, u kunt dit bijvoorbeeld via grootboekrekening 4699 Diverse Algemene kosten tegenboeken.

Let op: Bij het tegenboeken op een kostenrekening moet u als btw-percentage 0% NL, Geen BTW (Vrijgesteld) selecteren.

5 Tot slot..

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, verzoeken wij u om contact op te nemen met onze Helpdesk. Deze is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 21.00 uur via 0346-258088, of per e-mail bereikbaar via helpdesk@reeleezee.nl .

Reeleezee probeert voortdurend haar producten te verbeteren. Dit doen we veelal gebaseerd op uwwensen en opmerkingen. Indien u een wens heeft tot toekomstige functionaliteit, of een opmerking ter verbetering van de bestaande functionaliteit, kunt u dit doorgeven aan onze Helpdesk. Aan uw mening hechten wij zeer veel waarde.