Pilot Belastingdienst: Zelf Btw Aangeven

De Belastingdienst streeft naar meer zelfwerkzaamheid van ondernemers richting de Belastingdienst. Om hieraan inhoud te geven, start de Belastingdienst, in samenwerking met een aantal online boekhoudsoftwareleveranciers, per 1 januari 2018 een pilot project bedoeld voor ZZP-ers. Deze deelnemende softwareleveranciers zijn alle in het bezit van het Keurmerk Zeker Online. Dit keurmerk is erop gericht om online dienstverlening veiliger voor ondernemers te maken. Dit doen zij door (o.a.) boekhoudpakketten te toetsen op betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit.

Doel

Het doel van het pilot-project van de Belastingdienst is om ZZP-ers meer gemak en vertrouwen te bieden bij het zelf elektronisch aangeven van de BTW en het faciliteren van de betaling ervan via iDeal. De aan deze pilot deelnemende softwareleveranciers hebben deze functionaliteit uiteraard in hun software ingebouwd.

Reeleezee & ZekerOnline

Reeleezee staat helemaal achter de uitgangspunten van de Belastingdienst en Zeker Online. Ons ZZP-pakket is ontworpen om zelf overzicht en controle over de inkomsten en uitgaven te hebben. Zelf de BTW aangeven is daar een onderdeel van. Met Reeleezee kunt u op eenvoudige wijze offertes en facturen opstellen en versturen in uw eigen stijl, bonnen scannen met de bijgeleverd app en automatisch naar uw boekhouding sturen en laten rubriceren op gebruikersvriendelijke rubrieken. Uw BTW-aangifte wordt automatisch opgesteld; na controle door u kunt u de aangifte met een druk op de knop naar de Belastingdienst sturen, en eenvoudig met iDeal betalen.

Waarom meedoen aan deze pilot?

■ Het is goed om te weten of het zelf uw BTW aangeven u bevalt. Uw bevindingen zijn belangrijk en worden onderdeel van het vervolg beleid van de Belastingdienst. U kunt uw werkwijze na de pilot weer veranderen.

■ Op basis van uw bevindingen zullen wij ons product steeds verder verbeteren.

■ Aan ons boekhoudpakket worden de functies toegevoegd zoals bepaald voor de pilot: tijdige e-mailnotificaties om u erop te wijzen dat het tijd wordt om uw aangifte weer te doen, en de mogelijkheid om de BTW per iDeal te belalen.

Zijn er voorwaarden voor deelname aan deze pilot?

■ Deze pilot staat op verzoek van de Belastingdienst open voor een beperkt aantal deelnemers per softwareleverancier;

■ Deelnemende ZZP-ers doen hun aangifte per kwartaal;

■ De eerste BTW-aangifte die via het nieuwe systeem kan worden ingestuurd en via iDeal worden betaald, betreft de 1e kwartaalaangifte in 2018. Deze moet voor 30 april 2018 worden ingediend.

Wilt u deelnemen aan deze pilot?

Indien u interesse heeft in deelname, dan kunt zich hier op te geven: Zeker-Online.nl.